Διορθώσεις δηλώσεων για μειωμένα ενοίκια Ιανουαρίου – Απριλίου

Διορθώσεις δηλώσεων για μειωμένα ενοίκια Ιανουαρίου – Απριλίου

Ανοιξε η πλατφόρμα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων ώστε να λάβουν αποζημίωση οι ιδιοκτήτες

1' 32" χρόνος ανάγνωσης

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί για τα «κουρεμένα» ενοίκια των μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 έχουν την ευκαιρία μέχρι τις 20 Ιουλίου να υποβάλουν στην ΑΑΔΕ αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID προκειμένου να λάβουν την κρατική αποζημίωση. 

Χθες η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, ενώ η επεξεργασία και η καταβολή των αποζημιώσεων για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να  διενεργηθεί μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων ενημερώνονται με μηνύματα για τα λάθη που έχουν εντοπιστεί από την ΑΑΔΕ στις δηλώσεις COVID, τα οποία θα πρέπει να διορθώσουν προκειμένου να αποζημιωθούν για τα ενοίκια που έχουν χάσει. Ειδικότερα:

• Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Για τη διευκόλυνση όσων έχουν υποβάλει ήδη δηλώσεις COVID, η ΑΑΔΕ θα τους αποστείλει σχετική ειδοποίηση προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους.

• Μπορούν να υποβάλουν δήλωση COVID οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

• Για τους μήνες Μάρτιο 2020 και εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα πρέπει:

• Να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς.

• Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.