ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληθωριστικές πιέσεις εν μέσω της υγειονομικής κρίσης

Πάνω από τα μισά μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ πιστεύουν πως σηματοδοτούν έναν κίνδυνο που πρέπει να ληφθεί εφεξής υπόψη στον σχεδιασμό των πολιτικών

Οι πληθωριστικές πιέσεις εν μέσω της υγειονομικής κρίσης

Τα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦίΜ στην πλειονότητά τους θεωρούν ότι οι πληθωριστικές τάσεις που καταγράφονται διεθνώς αυτήν την περίοδο συνιστούν έναν κίνδυνο που υπερβαίνει τον χρονικό ορίζοντα της πανδημικής κρίσης, ο οποίος πρέπει εφεξής να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό των οικονομικών πολιτικών. 

Η αισιόδοξη ανάγνωση της καταγραφόμενης αύξησης του πληθωρισμού, ανάγνωση που εκφράζεται κυρίως από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς, είναι πως αποτελεί μια πρόσκαιρη και εν πολλοίς αναγκαία τάση, η οποία θα διορθωθεί σχετικά εύκολα μετά το πέρας της πανδημίας και την κανονικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ταυτόχρονα, όμως, οι περισσότερο σκεπτικιστές υπογραμμίζουν ότι η νομισματική και δημοσιονομική χαλάρωση, ανεξαρτήτως των συνθηκών εντός των οποίων εκδηλώνεται, δημιουργεί ανατροφοδοτούμενες δυναμικές που δύσκολα χαλιναγωγούνται στη συνέχεια.

Στην ερώτηση του Πάνελ για τον Ιούνιο απάντησαν συνολικά 47 Ελληνίδες και Ελληνες οικονομολόγοι. Το 55% πιστεύει ότι οι καταγραφόμενες πληθωριστικές πιέσεις συνιστούν έναν περισσότερο μακροπρόθεσμο κίνδυνο, ενώ το 28% διαφωνεί. Μεταξύ των δύο επιλογών τοποθετήθηκε το 17% των απαντησάντων. 

Οι πληθωριστικές πιέσεις εν μέσω της υγειονομικής κρίσης-1Τα μέλη του Πάνελ στα επεξηγητικά τους σχόλια, τα οποία είναι πλήρως διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, επισημαίνουν αφενός ότι η προοπτική συνέχισης των μέτρων τόνωσης της οικονομίας ακόμη κι όταν θα έχει πλέον παρέλθει η έκτακτη ανάγκη γι’ αυτά, καθώς και η κατανομή των πόρων αυτών με πολιτικά κριτήρια προς την κατανάλωση χωρίς ανάλογη υποστήριξη στην προσφορά, θα δημιουργήσει μια ανατροφοδοτούμενη δυναμική που θα καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την τιθάσευση του πληθωρισμού. Επισημαίνεται μάλιστα ότι καθώς η αγορά εργασίας ενδέχεται να μην επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα απασχόλησης κυρίως σε χαμηλά αμειβόμενους κλάδους, αν δεν αυξηθεί η συνολική παραγωγικότητα, οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να αποδειχθούν μονιμότερες και επίμονες. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνεται η ανάγκη ετοιμότητας της ΕΚΤ για ανάληψη άμεσης δράσης εφόσον διαφανεί ότι οι αιτίες του πληθωρισμού εκτείνονται πέραν των συνεπειών της πανδημίας.

Από την άλλη πλευρά τονίζεται ότι οι αναλύσεις των κεντρικών τραπεζών καταδεικνύουν τον πρόσκαιρο χαρακτήρα του καταγραφόμενου πληθωρισμού, ο οποίος έρχεται ως εξισορρόπηση του αποπληθωρισμού που παρατηρήθηκε το 2020 και ως αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της προσωρινής και έκτακτης έλλειψης προϊόντων. Επισημαίνεται άλλωστε ο επιτακτικός χαρακτήρας της ανάγκης ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας όσο ακόμη διαρκεί η κρίση, ο οποίος μπορεί να ισοσκελιστεί με το πέρας της από την αναμενόμενη γρήγορη ανάκαμψη, τη σύσφιξη της δημοσιονομικής και νομισματικής χαλάρωσης και την αύξηση της φορολογίας.

Ανεξαρτήτως πάντως της ψήφου τους, τα μέλη του Πάνελ επισημαίνουν σε μεγάλο βαθμό τη δυσκολία του επακριβούς εντοπισμού των στρεβλώσεων και των δομικών αλλαγών που έχει επιφέρει στην οικονομία η κρίση της πανδημίας, αλλά και την ανάγκη στοχευμένης κατεύθυνσης των διαθέσιμων πόρων ανακούφισης και ανάκαμψης.
 
* Ο κ. Γιώργος Αρχόντας είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΦίΜ και υπεύθυνος του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων.        

Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων είναι μια πρωτοβουλία του ΚΕΦίΜ που έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάδειξη των απόψεων κορυφαίων Ελληνίδων και Ελλήνων οικονομολόγων επί κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής. Στο Πάνελ συμμετέχουν 75 οικονομολόγοι από 59 πανεπιστήμια και φορείς που εδράζουν σε 11 χώρες. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον κατάλογο των συμμετεχόντων, τις απαντήσεις τους στις μηνιαίες ερωτήσεις και τα επεξηγητικά τους σχόλια, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το Πάνελ στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ, kefim.org.