ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Τα ποσοστά των μετόχων μετά την αύξηση κεφαλαίου

Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Alpha Bank: Τα ποσοστά των μετόχων μετά την αύξηση κεφαλαίου

Αύριο αναμένεται η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 800 εκατ. νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και πιθανότερη ημερομηνία για την έναρξη της διαπραγμάτευσης είναι η επόμενη Πέμπτη 15 Ιουλίου. Με βάση τα οριστικά στοιχεία για τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, η ΑΜΚ υπερκαλύφθηκε κατά 1,9 φορές μέσω της συνδυασμένης προσφοράς  σε Ελλάδα και εξωτερικό και η τράπεζα άντλησε 800 εκατ. ευρώ. 

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό του ομίλου ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, σημειώνει ότι πρόκειται για «την πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2008», η οποία έχει ως «επίκεντρο ξανά την ουσία της τραπεζικής, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης». Η αύξηση «ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες και επιτρέπει στην τράπεζα να διεκδικήσει δυναμικά θέση σηματωρού στις επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις του Project Tomorrow θα οδηγήσει στην επίτευξη διψήφιων ποσοστών κερδοφορίας αλλά και στην επιστροφή σε μια ουσιαστική μερισματική πολιτική από το 2023», σημειώνει ο κ. Ψάλτης.

Οι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα – οι οποίοι έλαβαν περίπου το 77% των μετοχών στην ιδιωτική τοποθέτηση. Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο – σε σύνολο άνω του 60% της ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα. Με βάση τα οριστικά στοιχεία της ΑΜΚ, από τις νέες μετοχές:

α) 645.237.844 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 81% των νέων μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση. Σε αυτούς περιλαμβάνεται το ΤΧΣ, οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc, που είναι οι βασικότεροι μέτοχοι με ποσοστά άνω του 5%.

Συγκεκριμένα:

• Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132 νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 6,5% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 5,2% της συνδυασμένης προσφοράς, ενώ το συνολικό ποσοστό του Ταμείου διαμορφώνεται στο 9%.

• Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390 νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 5,6% της συνδυασμένης προσφοράς και το συνολικό ποσοστό του διαμορφώνεται στο 5,6%.

• Στη Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7,6% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 6,1% της συνδυασμένης προσφοράς και το συνολικό ποσοστό του διαμορφώνεται κοντά στο 5,5%.

β) 154.762.156 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% των νέων μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά. Συγκεκριμένα:

• 53.568.405 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 35% των νέων μετοχών που επιμερίσθηκαν στη δημόσια προσφορά, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

• 101.193.751 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 65% των νέων μετοχών που επιμερίσθηκαν στη δημόσια προσφορά, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες  επενδυτές.