ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έως 150 εκατ. η ΑΜΚ της Attica Bank

Για τη μείωση των κόκκινων δανείων, οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας εκτιμώνται στα 300 εκατ. ευρώ

Έως 150 εκατ. η ΑΜΚ της Attica Bank

Στα 300 εκατ. ευρώ προσδιορίζονται οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank  προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των κόκκινων δανείων της τράπεζας και να υποστηριχθεί το αναπτυξιακό πλάνο για την προσεχή τριετία, που προβλέπει διπλασιασμό των χορηγήσεων. Το επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας περιέγραψε η διοίκηση της Attica Bank κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων, που ενέκρινε μεταξύ άλλων τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, που προορίζεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση τίτλων (warrants) υπέρ του Δημοσίου.

Το ακριβές ύψος του αποθεματικού που θα δημιουργηθεί δεν έχει προσδιοριστεί, καθώς χθες εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που προσδιορίζει τις λεπτομέρειες μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου. Να σημειωθεί ότι το ύψος των συνολικών φορολογικών απαιτήσεων της τράπεζας ανέρχεται σε 421 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 252 εκατ. ευρώ υπολογίζονται στα εποπτικά της κεφάλαια. Μέρος αυτών εκτιμάται ότι θα συμψηφιστεί, οδηγώντας την Attica Bank σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό είτε σε μετρητά είτε σε ομόλογα.

Επόμενο βήμα είναι η διάθεσή τους από το Δημόσιο είτε στους υφιστάμενους μετόχους είτε σε νέους ιδιώτες επενδυτές. Με δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει ήδη το 32,34% της Attica Bank, πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει τα δικαιώματα που του αναλογούν, λόγω εναντίωσης των θεσμών, προεξοφλείται η διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο και της προγραμματισμένης κεφαλαιακής ενίσχυσης που δρομολογεί η διοίκηση της τράπεζας για το προσεχές φθινόπωρο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να φτάσει έως και τα 150 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (dilution) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, στους οποίους εκτός από τον ΕΦΚΑ είναι και το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 46,32%.

Η ενεργοποίηση του νόμου του DTC έρχεται συνεπεία της ζημίας, ύψους 306 εκατ. ευρώ, που εμφάνισε στα τέλη του έτους η Attica Bank μετά τις αυξημένες προβλέψεις για τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2 που πήρε η τράπεζα στα τέλη του 2020, καθώς και τη νέα τιτλοποίηση Omega. Αποτέλεσμα της ζημίας είναι και η μείωση των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας και του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, που στα τέλη του 2020 υποχώρησε στο 8,2% έναντι 10,7% ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης και 14,2% πριν από την εφαρμογή των μέτρων ευελιξίας από την ΕΚΤ. 

Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, όπως αναλύθηκε από τη διοίκησή της στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1. Πώληση ομολόγων ενδιάμεσης σειράς εξόφλησης, από την οποία εκτιμάται ότι θα προκύψουν κέρδη που θα ενισχύσουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

2. Ενταξη των ομολόγων της υψηλής σειράς εξόφλησης Astir 1 και 2 στον «Ηρακλή», ενέργεια που θα αποδώσει 5 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Από την ενέργεια αυτή η τράπεζα θα εξοικονομήσει εποπτικά κεφάλαια που αντιστοιχούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ και, όπως επισημάνθηκε, θα «κλείσει οριστικά και αμετάκλητα το παρελθόν της Attica Bank των NPLs του παρελθόντος».

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών.  

4. Εκδοση κεφαλαίων της κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου κατά 1,5 μονάδα έως το τέλος του έτους.