ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 120 έως 240 εκατ. η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank

Από 120 έως 240 εκατ. η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank από 120 εκατ. έως 240 εκατ. ευρώ εντός του έτους, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση. 

Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, «στόχος της αύξησης είναι η υποστήριξη και η διασφάλιση της υλοποίησης του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2021-2023 που, μεταξύ άλλων, προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ταχεία αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας».

Στη βάση αυτή αποφασίστηκε η άμεση πρόσληψη συμβούλων για τα θέματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με τους οποίους θα εξειδικευτούν οι όροι της αύξησης, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ο τρόπος κάλυψης, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου και τα λοιπά αναγκαία στοιχεία, οπότε και το θέμα θα εισαχθεί εκ νέου προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της Attica Bank, «πρόκειται για την πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δρομολογεί η τράπεζα και η οποία συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου, σε συνέχεια της εξυγίανσης του ισολογισμού της με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης που έλαβε από τους μετόχους της τράπεζας κατά την τακτική γενική συνέλευση την περασμένη Τρίτη». 

Εχει προηγηθεί η απόφαση για την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία, στο πλαίσιο της οποίας η τράπεζα θα προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού αποθεματικού που προορίζεται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση τίτλων (warrants) υπέρ του Δημοσίου. Το ακριβές ύψος του DTC αναμένεται να έχει καθοριστεί το αργότερο έως τα τέλη του μήνα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υπολογίζεται στα 150 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα θα αξιοποιήσει τον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», στον οποίο θα εντάξει δύο τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων (Astir 1 και 2 και Omega), προκειμένου να επιτύχει την εξυγίανση του ισολογισμού της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΜΚ αποτελεί πρόσθετη ενέργεια κεφαλαιακής ενίσχυσης και θα κρίνει και την επιτυχή ιδιωτικοποίηση της Attica Bank, όπως είναι ο στόχος της διοίκησης. 

Tο επιχειρηματικό σχέδιο 2021 – 2023 περιλαμβάνει σειρά ενεργειών αύξησης των εποπτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της ΑΜΚ με σκοπό την είσοδο νέων μετόχων. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, όπως αναλύθηκε από τη διοίκησή της στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1. Πώληση ομολόγων ενδιάμεσης σειράς εξόφλησης από την οποία εκτιμάται ότι θα προκύψουν κέρδη που θα ενισχύσουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

2. Ενταξη των ομολόγων της υψηλής σειράς εξόφλησης Astir 1 και 2 στον Ηρακλή, ενέργεια που θα αποδώσει 5 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Από την ενέργεια αυτή η τράπεζα θα εξοικονομήσει εποπτικά κεφάλαια που αντιστοιχούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ και όπως επισημάνθηκε θα «κλείσει οριστικά και αμετάκλητα το παρελθόν της Attica Bank των NPLs του παρελθόντος».

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών.  

4. Εκδοση κεφαλαίων της κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5 μονάδα περίπου έως το τέλος του έτους.