ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά το σύνολο των μετοχών του ομίλου «Ηρων»

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά το σύνολο των μετοχών του ομίλου «Ηρων»

Εσοδα συνολικού ύψους 537,2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση πρόκειται να προστεθούν στον κύκλο εργασιών του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την απόκτηση του 100% των μετοχών του ομίλου «Ηρων» (Ηρων Ενεργειακή και Ηρων ΙΙ Βοιωτίας Α.Ε.). Οπως αναφέρουν στελέχη του ομίλου, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη, καθώς μέχρι πρότινος η συγκεκριμένη δραστηριότητα ενοποιούνταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ πλέον θα ενοποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου «Ηρων» και μάλιστα σε ποσοστό 100%. Η εισηγμένη απέκτησε το 50% που διέθετε ο όμιλος ENGIE στην «Ηρων Ενεργειακή» (το υπόλοιπο 50% ελεγχόταν ήδη από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), όπως επίσης και το 50% της ENGIE στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ηρων ΙΙ». Επίσης, αποκτήθηκε και το 25% που ήλεγχε η Qatar Petroleum στην «Ηρων ΙΙ».

Η κίνηση αυτή έγινε ως αποτέλεσμα της δηλωμένης επιθυμίας του γαλλικού ομίλου ENGIE να αποεπενδύσει συνολικά από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αλλά και από τον κλάδο της παραγωγής ενέργειας από θερμοηλεκτρικές πηγές, όπως το φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθετε και δικαίωμα πρώτης άρνησης σε περίπτωση που προέκυπτε κάποια πρόταση από τρίτο όμιλο (για την εξαγορά του μεριδίου της ENGIE). Αντίστοιχα, η Qatar Petroleum επίσης δεν είχε λόγο να παραμείνει μέτοχος μόνο του 25% μιας μονάδας παραγωγής (Ηρων ΙΙ) χωρίς συμμετοχή στην εμπορία/διάθεση της παραγόμενης ενέργειας (το σχετικό τμήμα βρίσκεται υπό την «Ηρων Ενεργειακή»).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρόσφατη γενική συνέλευση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, είχε ουσιαστικά προαναγγείλει την παραπάνω εξέλιξη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτιμώ ότι σύντομα θα μπορούμε να προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η «Ηρων Ενεργειακή» εμφάνισε κύκλο εργασιών 463 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2020 και ζημίες 0,7 εκατ. ευρώ, ενώ η «Ηρων ΙΙ», κύκλο εργασιών 74,2 εκατ. ευρώ και κέρδη 1,45 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις της πρώτης διαμορφώνονται σε 140,2 εκατ. ευρώ και της δεύτερης σε 115,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος «Ηρων» είναι από τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με περισσότερους από 270.000 πελάτες (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, η σημερινή εγκατεστημένη ισχύς της τάξεως των 600 MW πρόκειται να υπερδιπλασιαστεί και να διαμορφωθεί σε 1,5 GW μέσω της ανάπτυξης της νέας μονάδας φυσικού αερίου που ετοιμάζεται στην περιοχή της Κομοτηνής. Πρόκειται για μια μονάδα συνολικής ισχύος 877 MW, η οποία θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον όμιλο Motor Oil. Η επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, με τις εργασίες κατασκευής να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του 2021 και να ολοκληρωθούν το 2024.