ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πράσινο φως για την ΑΜΚ 120,5 εκατ. ευρώ του ομίλου Ελλάκτωρ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά έως 133.920.002 νέων μετοχών

Πράσινο φως για την ΑΜΚ 120,5 εκατ. ευρώ του ομίλου Ελλάκτωρ

Εντός χρονοδιαγράμματος προχωράει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου του ομίλου Ελλάκτωρ κατά το ποσό των 120,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 40% του μετοχικού κεφαλαίου. Χθες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «άναψε» το πράσινο φως για την αύξηση, εγκρίνοντας το σχετικό ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά έως 133.920.002 νέων μετοχών του ομίλου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Από τα έσοδα της αύξησης, ποσό 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να διοχετευτεί για την κάλυψη ζημιών (45 εκατ. ευρώ) και υποχρεώσεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές και εργαζομένους (55 εκατ. ευρώ) της θυγατρικής «Ακτωρ». Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα καλύψουν επενδυτικές ανάγκες του τομέα των ΑΠΕ και κεφάλαια κίνησης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν κρίνονται επαρκή, τόσο για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών που απορρέουν από ζημιογόνα έργα του παρελθόντος, όσο και για τυχόν νέες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης. Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο διάστημα, η «Ακτωρ» είχε καλύψει μέρος των υποχρεώσεών της αξιοποιώντας την ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ, που είχε παράσχει η Reggeborgh Invest.

Οπως ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ευθύμης Μπουλούτας, η διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ προσδοκά σε σημαντικά οφέλη από την αύξηση κεφαλαίου, καθώς μέσω αυτής αναμένεται να αναβαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου. «Ηδη έχουμε ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις με τις τράπεζες και εκτιμούμε ότι θα υπάρξει μια συνολική βελτίωση των όρων του δανεισμού της ‘‘Ακτωρ’’ και του ομίλου. Επίσης, σημαντική θα είναι και η μείωση του κόστους έκδοσης εγγυητικών επιστολών», σημείωσε ο κ. Μπουλούτας. Παράλληλα, βελτιωμένοι προβλέπεται ότι θα είναι και οι όροι για τη χορήγηση νέων δανείων που πιθανώς να επιδιώξει να λάβει ο όμιλος και ειδικότερα η «Ακτωρ». Αλλωστε, στόχος της νέας χρηματοδότησης δεν θα είναι πλέον η κάλυψη ζημιών, αλλά ο δανεισμός που θα συνδέεται με συγκεκριμένα έργα, π.χ. ΣΔΙΤ, ή έργα παραχώρησης εκμετάλλευσης και ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), καθώς ο όμιλος προσδοκά την εξασφάλιση σημαντικού όγκου νέων συμβάσεων τους επόμενους μήνες.

Εως τέλος Ιουλίου

Στόχος είναι η αύξηση κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Σημειωτέον ότι τόσο η Reggeborgh Invest, όσο και ο έτερος μεγάλος μέτοχος, η Greenhill Invest, παρά τη δημόσια κόντρα τους, έχουν δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, εξασκώντας τόσο τα δικαιώματά τους αλλά και καλύπτοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν.