ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι απαλλάσσονται από το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

poioi-apallassontai-apo-to-apodeiktiko-asfalistikis-enimerotitas-561433855

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ομάδες εργοδοτών – επαγγελματιών και συναλλασσομένων με τον φορέα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων απαλλάσσονται:

• Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

• Το ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των δήμων, κοινοτήτων, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, διαδημοτικών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το δημόσιο άλλων κρατών, οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και συγκεκριμένα ιδρύματα.

• Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.

• Η ΤτΕ και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.

• Οι δικαιούχοι των ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.

• Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά.

• Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος.

• Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

• Οι δικαιούχοι επιδότησης – επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση, μόνο για την είσπραξη αυτής.

• Οι διοικητές ή οι πρόεδροι φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν.

• Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.

• Οι εκκαθαριστές που ορίζονται για τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

• Οι ειδικοί διαχειριστές για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης.

• Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις.

• Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές.

• Ο εκκαθαριστής, που διορίζεται από το δικαστήριο με την οριστική δικαστική απόφαση δικαστικής ρύθμισης οφειλών του νόμου Κατσέλη, για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη, καθώς και κάθε συναλλαγή του με το Δημόσιο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης.