ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Ξεκινούν τα πρώτα 12 έργα

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κυρωθούν στη Βουλή οι συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δισ. ευρώ

Ταμείο Ανάκαμψης: Ξεκινούν τα πρώτα 12 έργα

Εγκρίθηκαν και ξεκινούν τα 12 πρώτα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δισ. ευρώ, οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν τις επόμενες μέρες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, έδωσε το πράσινο φως κατόπιν σχετικής εισήγησης της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού του Ταμείου. Οπως ανέφερε, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται οι συμβάσεις να κυρωθούν από τη Βουλή, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κατατεθεί το συνολικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» στη Βουλή. 

Αμέσως μετά θα γίνει και η σχετική εκταμίευση της προκαταβολής από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 4 δισ. ευρώ. Τα 12 έργα που ξεκινούν αφορούν υποδομές εκσυγχρονισμού του Δημοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, ενίσχυση συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, πρόγραμμα ψηφιακή μέριμνα, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 και την αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης.

Ειδικότερα, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου τομέα θα συμβάλουν τα εξής έργα:

1. Βελτίωση του εξοπλισμού της ΑΑΔΕ με σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους. Προϋπολογισμός 12,2 εκατ. ευρώ.

2. Μεταρρύθμιση δημοσιονομικού συστήματος στην κεντρική διοίκηση και τη λοιπή γενική κυβέρνηση Gov-ERP. Το έργο αφορά την αναμόρφωση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Πρόκειται για την προετοιμασία, υποστήριξη και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για τη γενική κυβέρνηση και την κρατική διοίκηση. Προϋπολογισμός 36,1 εκατ. ευρώ Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

3. Επέκταση και υποστήριξη του εθνικού δικτύου τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ, το οποίο είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα με παρουσία σε 4.500 σημεία σε όλη τη χώρα. Προϋπολογισμός 32,1 εκατ. ευρώ.
Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

4. Δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα, δηλαδή το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, έναν σημαντικό αριθμό δημόσιων νοσοκομείων και άλλων φορέων έρευνας και εκπαίδευσης. Προϋπολογισμός 30,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Ερευνας.

Στη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προβλέπεται να συμβάλουν τα εξής έργα:

5. Ενιαία ψηφιακή υποδομή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων για τη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και συναλλαγών μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών. Προϋπολογισμός 69,4 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

6. Yπηρεσίες Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης, που αφορά την παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services, ώστε να διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους-πολιτών G2C αλλά και κράτους-επιχειρήσεων (G2B), αυξάνοντας τελικά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr. Προϋπολογισμός 27,9 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

7. Αναβάθμιση της παροχής ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr και παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το έργο αφορά την επέκταση της παροχής ανοιχτών δεδομένων προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαφάνεια, την ανοιχτή διακυβέρνηση, την έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση. Προϋπολογισμός 5,5 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Επιπλέον εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση τα έργα:

8. Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα – Εγνατία του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).  Πρόκειται για το βόρειο τμήμα του Ε65 μήκους 70,5 χλμ., που ολοκληρώνει τον αυτοκινητόδρομο ώστε να αναβαθμιστεί η σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου με την Κεντρική Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό μέσω της Εγνατίας Οδού. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Προϋπολογισμός 480 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: υπουργείο Υποδομών.

9. Ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, που αφορά την ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών από όλα τα 390 υποθηκοφυλακεία της χώρας (ο όγκος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 600 εκατ. σελίδες) και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα αρχεία θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερομένους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα. Προϋπολογισμός 242,4 εκατ. ευρώ.

10. Τοπικά πολεοδομικά σχέδια και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, που αποσαφηνίζουν και κατοχυρώνουν θεσμικά το πολεοδομικό πλαίσιο (χρήσεις γης, όροι δόμησης κ.λπ.) στο οποίο βασίζεται η χωροθέτηση πάσης φύσεως έργων και επενδύσεων – δημόσιων και ιδιωτικών. Προϋπολογισμός 345,2 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποίησης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

11. Αποκατάσταση – συντήρηση – ανάδειξη μνημείων Ακρόπολης Αθηνών, που αφορά εργασίες αναστήλωσης στον Παρθενώνα και τα τείχη, συντήρηση μνημείων, διαμόρφωση της δυτικής πρόσβασης, φωτογραμμετρίες, 3D αποτυπώσεις κ.ά. Το έργο καθιστά δυνατή τη διαρκή συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου, που αποτελεί ορόσημο για τη χώρα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και αξιοθέατο υψηλού συμβολισμού με καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού στην Αθήνα. Προϋπολογισμός 10 εκατ. ευρώ.
Φορέας υλοποίησης: υπουργείο Πολιτισμού.

12. Τέλος, προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχωράει το πρόγραμμα ψηφιακή μέριμνα, το οποίο ήδη τρέχει και παρέχει –με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια– επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop), στηρίζοντας έμπρακτα 325.000 οικογένειες με 560.000 παιδιά και νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Προϋπολογισμός 129,2 εκατ. ευρώ.