ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Ελλάκτωρ

Ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Ελλάκτωρ

Στις 13 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη, βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο, η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών του ομίλου Ελλάκτωρ, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου κατά το ποσόν των 120,5 εκατ. ευρώ, η οποία ξεκίνησε ήδη. Συγκεκριμένα, χθες ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της μετοχής του ομίλου με το δικαίωμα προτίμησης και σήμερα θα γίνει η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης.

Η αύξηση αναμένεται να «προικίσει» με το ποσό των 98 εκατ. ευρώ τη θυγατρική «Ακτωρ» προκειμένου να καλυφθούν ζημίες από έργα προηγούμενων ετών. Ωστόσο, ήδη ένα σημαντικό μέρος αυτών έχει καλυφθεί μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που παρείχε η Reggeborgh Invest το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, 10,4 εκατ. ευρώ διοχετεύτηκαν για έργα φωτοβολταϊκών πάρκων σε Αυστραλία (5,1 εκατ. ευρώ), Αγγλία (2,4 εκατ. ευρώ) και Βραζιλία (2,4 εκατ. ευρώ) και 21,4 εκατ. ευρώ κάλυψαν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά. Τα υπόλοιπα κεφάλαια που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, ήτοι 48,5 εκατ. ευρώ, αλλά και τα 18,2 εκατ. ευρώ της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα, θα καλύψουν υποχρεώσεις της «Ακτωρ» και άλλων θυγατρικών της που απορρέουν από την αποχώρησή της από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 21 εκατ. ευρώ στην Αυστραλία, 5 εκατ. ευρώ στην Αγγλία και 8 εκατ. ευρώ στη Βραζιλία. Επίσης, ποσό 32,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πληρωμή προμηθευτών και υπεργολάβων στην ελληνική αγορά.

Τα υπόλοιπα 20,3 εκατ. ευρώ της αύξησης θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) κατά τη διάρκεια των επόμενων 12-18 μηνών. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τόσο την κατασκευή αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ (88 MW σε Θεσσαλία και Ευρυτανία) όσο και τις δαπάνες που απαιτούνται για την αδειοδοτική ωρίμανση του προγράμματος για την ανάπτυξη 496 MW στην περιοχή της Εύβοιας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την EDPR.

Οι όροι της αύξησης προβλέπουν την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς έως 133.920.002 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ και με τιμή διάθεσης 0,9 ευρώ εκάστη. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 13.927.680,20 ευρώ και θα διαιρείται σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Ασφαλώς, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Reggeborgh Invest, που ελέγχει σήμερα ποσοστό της τάξεως του 28%, και της Greenhill Investments δεν λείπουν ούτε στην περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου. Η εταιρεία των εφοπλιστών κ. Γ. Καϋμενάκη και Δ. Μπάκου αιτήθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς τη μη έγκριση του ενημερωτικού δελτίου λόγω του ότι δεν της επετράπη η συμμετοχή στην πρόσφατη γενική συνέλευση. Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα ασκηθεί και σχετική προσφυγή.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της «Ελλάκτωρ» στο ενημερωτικό δελτίο, ακόμα και να ακυρωθεί η γενική συνέλευση λόγω πλημμέλειας στη συγκρότησή της, οι οικονομικές καταστάσεις παραμένουν σε ισχύ. Επίσης, τονίζεται ότι δεν υφίσταται συσχετισμός της γενικής συνέλευσης με το ενημερωτικό δελτίο. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κύκλοι της Greenhill σημειώνουν ότι αν η Δικαιοσύνη κρίνει ότι η διοίκηση της «Ελλάκτωρ» ορθώς απέκλεισε την εταιρεία από την άσκηση των δικαιωμάτων της στη γενική συνέλευση της 22ας Ιουνίου, γεννάται ζήτημα και για τη γενική συνέλευση της 22ας Απριλίου, με την οποία ελήφθη η απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου. Σε εκείνη τη συνέλευση η Greenhill είχε συμμετάσχει χωρίς πρόβλημα, καταθέτοντας τα ίδια έγγραφα τα οποία απορρίφθηκαν στη μεταγενέστερη συνέλευση ως μη επαρκή.