ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία η μεγάλη τιτλοποίηση της ΕΤΕ

Στην τελική ευθεία η μεγάλη τιτλοποίηση της ΕΤΕ

Έως την προσεχή Τετάρτη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακηρυχθεί ο προτιμητέος επενδυτής που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο Frontier της Εθνικής Τράπεζας. Στόχος είναι η συμφωνία να έχει κλείσει έως τη γενική συνέλευση που έχει οριστεί για την Παρασκευή 30 Ιουλίου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που υλοποιεί η ΕΤΕ, μέσω της οποίας η τράπεζα αναμένεται να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς θα μειώσει κατά 60% το στοκ των κόκκινων δανείων και κατά 80% το στοκ των κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, τα οποία αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία των NPEs. 

Η διοίκηση της τράπεζας ενημέρωσε την προηγούμενη εβδομάδα το διοικητικό συμβούλιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων και οι τελικές αποφάσεις αναμένονται έως τις 21 Ιουλίου.

Στη διαγωνιστική διαδικασία για το χαρτοφυλάκιο Frontier συμμετέχουν τέσσερα επενδυτικά σχήματα και συγκεκριμένα το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress με την Bain Capital και την doValue ως servicer που θα αναλάβει να διαχειριστεί αυτά τα δάνεια, η σουηδική Intrum, το αμερικανικό fund Davidson Kempner από κοινού με την Cepal και το επενδυτικό κεφάλαιο CarVal με την Qquant ως servicer.

Η μάχη δίνεται ουσιαστικά για τους τίτλους μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), αλλά και την ανάληψη του servicing του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το ενδιαφέρον για το οποίο, όπως προκύπτει και από τη συμμετοχή τεσσάρων μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων, είναι υψηλό. Αυτό γιατί πρόκειται κατά το μεγαλύτερο μέρος του για στεγαστικά δάνεια, που έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Στο υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 190.000 δάνεια που προέρχονται από 80.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια. Το mezzanine τμήμα της τιτλοποίησης, που είναι και οι τίτλοι προς πώληση με τη διάθεση του 95%, διαμορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ το τμήμα των τίτλων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) διαμορφώνεται στα 2,45 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης αποτελούν οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes), η αξία των οποίων διαμορφώνεται στα 3,3 δισ. ευρώ, και είναι αυτό που η τράπεζα θα κρατήσει στα βιβλία της και για το οποίο έχει υποβάλει αίτημα για την παροχή εγγύησης από το Δημόσιο μέσω του «Ηρακλή».

Η γενική συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να επικυρώσει την τοποθέτηση του Γκίκα Χαρδούβελη στη θέση του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ βασικό θέμα αποτελεί επίσης η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από τα 3 ευρώ στο 1 ευρώ (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών). Στόχος είναι ο συμψηφισμός σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, στο πλαίσιο θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών.

Οι μέτοχοι θα κληθούν να παράσχουν εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) σε στελέχη της διοίκησης και στο προσωπικό της τράπεζας.