ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

500 εκατ. ευρώ για δεξιότητες που χρειάζεται η οικονομία

Προγράμματα κατάρτισης με στόχο τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας

500 εκατ. ευρώ για δεξιότητες που χρειάζεται η οικονομία

Τη νέα γενιά ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με στόχο τη δημιουργία πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας αναμένεται να ρίξει το αμέσως επόμενο διάστημα στη μάχη για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ. 

Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ήδη έχουν εγκριθεί δράσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ. Και όπως επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο διοικητής του οργανισμού Σπύρος Πρωτοψάλτης, οδηγός θα είναι τα επιτυχημένα προγράμματα απασχόλησης που «έτρεξαν» τους τελευταίους 12 μήνες και τα οποία παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες δημιούργησαν αριθμό-ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας.   

Σύμφωνα με τον διοικητή του οργανισμού, η «νέα γενιά» ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σχεδιάζεται με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των ανέργων, με ισχυρά κίνητρα μέσω αυξημένων ποσοστών επιχορήγησης μισθού και εισφορών, απλουστευμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και αποπληρωμής, καθώς και ενεργό ρόλο των εργασιακών συμβούλων.

Βάσει του σχεδιασμού, το βάρος θα πέσει σε προγράμματα που θα συνδυάζουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων με την απασχόληση, καθώς και σε προγράμματα που θα απευθύνονται σε ομάδες-στόχους όπως ηλικίας έως 45 ετών, άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, νέους αλλά και μακροχρόνια ανέργους, καθώς και γυναίκες. Παράλληλα θα στηριχθούν επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να μετατοπίσουν το επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον και θα στραφούν σε δραστηριότητες της πράσινης οικονομίας. Αναλυτικά, από το φθινόπωρο αναμένεται να «τρέξουν» στο πλαίσιο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης τα εξής προγράμματα:

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης με συνδυασμό προγράμματος βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους ηλικίας 25-45 ετών (υλοποίηση σε κύκλους).

• Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε περιοχές με υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω.

• Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά και εξαιρετικά σημαντικά εμπόδια ως προς την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας (υλοποίηση σε κύκλους).

• Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 12.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-30 ετών.

• Ολοκληρωμένα προγράμματα ανοικτού πλαισίου για 22.500 ανέργους – Επέκταση του μοντέλου λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελευσίνα, και συνδύασε τόσο τις ανάγκες των ανέργων όσο και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, σε τρεις νέες περιοχές.

• Πρόγραμμα δημιουργίας 5.000 νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στις γυναίκες, σε επιχειρήσεις που είτε λειτουργούν είτε μετατοπίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας (υλοποίηση σε κύκλους). 

Επιδότηση εργασίας

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με ισχυρά κίνητρα που θα δημιουργήσουν στις επιχειρήσεις τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενισχύσουν το προσωπικό τους, ενώ θα δώσουν και στους ανέργους την ευκαιρία να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, επισημαίνει ο κ. Πρωτοψάλτης. Για να καταλήξει πως προτεραιότητα είναι η στήριξη του εργατικού δυναμικού και της αγοράς εργασίας μέσα από στοχευμένα και αποτελεσματικά προγράμματα που προωθούν την απασχόληση.

Παράλληλα έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα τα εξής προγράμματα:

Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 5.000 ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης κυμαίνονται από 466,5 ευρώ μηνιαίως/5.598 ευρώ ετησίως έως 699,75 ευρώ μηνιαίως/8.397  ευρώ ετησίως. Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν ακόμα δύο προγράμματα με 14.000 νέες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο των νέων δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 νέους ανέργους 18-29 ετών, διάρκειας 7 μηνών, στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και την αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού, καθώς και πρόγραμμα 12μηνης επιδότησης της εργασίας για 4.000 ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Αποδίδει καρπούς η νέα στρατηγική ενίσχυσης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ

500 εκατ. ευρώ για δεξιότητες που χρειάζεται η οικονομία-1
Περισσότερες από 35.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά το τελευταίο 12μηνο μέσω των νέων και βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Συνολικά περισσότερες από 35.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά το τελευταίο 12μηνο μέσω των νέων και βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, σημειώνοντας ρεκόρ προσλήψεων ανέργων. Μάλιστα, παρά τα lockdowns και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ –σύμφωνα με τη διοίκηση– κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παρακάτω προγράμματα «έκλεισαν» σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων, καθώς υπερκαλύφθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις.

• Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 30 ετών και άνω με 8.300 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, με επιδότηση ύψους 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαία και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους.

• Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών με 8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, με επιδότηση ύψους 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

• Πρόγραμμα απασχόλησης πτυχιούχων ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών, με επιδότηση ύψους 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαία.
Παράλληλα, ανοικτά παραμένουν προγράμματα με ποσοστά επιχορήγησης 60%-100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών:

• Πρόγραμμα επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830 ευρώ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, έως τα 830 ευρώ μηνιαία.

• Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

• Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).

• Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, έως τα 800 ευρώ μηνιαία.

• Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών με 1.600 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).

Στον τομέα της νέας επιχειρηματικότητας, υλοποιήθηκαν δύο δράσεις. Το νέο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες θα χρηματοδοτήσει με 14.800  ευρώ 2.900 επιχειρηματικά σχέδια, ενώ το 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Επίσης, το βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 3.000 ανέργους, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και τις γυναίκες, παραμένει ανοικτό και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, με το ποσό επιχορήγησης να κυμαίνεται από 12.000  έως 36.000 ευρώ.