ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δηλώσεις μειωμένων ενοικίων: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις

Δυνατότητα παράτασης της επαγγελματικής μίσθωσης για διάστημα ίσο με τον χρόνο της αναστολής

Δηλώσεις μειωμένων ενοικίων: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις

Τελευταία ευκαιρία για να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί για τα μειωμένα ενοίκια Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 αλλά και να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις COVID έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί για τα ενοίκια που έχουν χάσει. Οσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση θα πρέπει να το πράξουν τις επόμενες ώρες, καθώς θα κλείσει η ηλεκτρονική εφαρμογή από την ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης για όσες επιχειρήσεις έκλεισαν με κρατική εντολή. Οσοι το επιθυμούν θα πρέπει με έγγραφη δήλωσή τους να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη ακινήτου μέχρι την 31η Ιουλίου του 2021. 

Ενοίκια

Από αύριο η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στην επεξεργασία των δηλώσεων προκειμένου να πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που δικαιούνται. Τα χρήματα θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Συγκεκριμένα, σήμερα θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις COVID:

• Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID ή/και δηλώσεις Πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. 

• Οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων μπορούν να υποβάλουν δήλωση COVID για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.

• Για τους μήνες Μάρτιο 2020 και εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα πρέπει να  δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς και να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

Επαγγελματικές μισθώσεις

Τη δυνατότητα να παρατείνουν τη διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων έχουν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας. Οσοι επιθυμούν, θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιουλίου να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη γραπτώς και ο τελευταίος να αποδεχθεί την παράταση. Οπως τονίζεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αλλά δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης. 

Αδήλωτα τετραγωνικά

Επιστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ, με την οποία ζητεί την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμας δήλωσης δημοτικών τελών της ΚΕΔΕ, αλλά και την επίλυση των εξής σημαντικών προβλημάτων που αφορούν τους ΟΤΑ και την ιδιωτική ακίνητη περιουσία:

• Την άμεση και μόνιμη επαναλειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, ως μόνιμου διαύλου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας και του απόδημου ελληνισμού με τους δήμους όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία τους, στην οποία θα πρέπει να προστεθούν και όσες άλλες υπηρεσίες είναι δυνατή η διαδικτυακή λειτουργία τους.

• Τη δυνατότητα δήλωσης αδήλωτων εμβαδών ακινήτων, με επιβολή προσαύξησης επί των οφειλών από 1.1.2020, ποσοστού +20% για το πρώτο εξάμηνο της καθυστέρησης, και +5% για κάθε επόμενο εξάμηνο, όπως ακριβώς ισχύει και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, και με ανώτατο όριο το +50%, το οποίο και να καθοριστεί ως το γενικό ανώτατο όριο επιβολής προστίμου.

• Εφόσον υλοποιηθεί η μεταβίβαση του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να γίνει σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής Πισσαρίδη και τη γνωστή μελέτη του ΙΟΒΕ, αλλά και τη γραμμή της κυβέρνησης για σταδιακή μείωση του βάρους αυτού, ως ένα ετήσιο οριζόντιο τέλος και χωρίς τον «συμπληρωματικό φόρο». Δεν νοείται δημοτικό «τέλος» που να επιβάλλεται με αυξητική κλίμακα ή να επιβαρύνεται πολλαπλάσια με έναν τέτοιο δημευτικό τρόπο.

«Αγνώστου ιδιοκτήτη»

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» να περιέλθουν στους οικείους δήμους, οι οποίοι γνωρίζουν και μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα αστικά ακίνητα για δημιουργία «κοινωνικής κατοικίας» και άλλες κοινωνικές χρήσεις και τα αγροτικά για αποκατάσταση ακτημόνων αγροτών και κάθε άλλη χρήση επωφελή για τους ΟΤΑ και το κοινωνικό σύνολο.