ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα έως 1 εκατ. για τα «καπέλα» σε προϊόντα αντιμετώπισης του ιού

Απόφαση-φρένο σε μεγάλες ανατιμήσεις σε τεστ ανίχνευσης ιού, χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά κ.ά.

Πρόστιμα έως 1 εκατ. για τα «καπέλα» σε προϊόντα αντιμετώπισης του ιού

Πρόστιμα, έως και 1 εκατ. ευρώ, θα κληθούν να πληρώσουν όσοι επιχειρηματίες πουλήσουν με «καπέλο» προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίσης, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές (διατίμηση) για σειρά αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό προβλέπει σχετικό άρθρο του νόμου 4818/2021, σύμφωνα με το οποίο εφόσον υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 –και πάντως όχι πέραν της 31.12.2021– απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής της υπηρεσίας ή του προϊόντος, τόσο ώστε το μεικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου του 2020. Η ρύθμιση αφορά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως φαρμακευτικών προϊόντων, τεστ ανίχνευσης ιού ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου μέτρου, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης.

Αρμόδια αρχή για τη λήψη καταγγελιών είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, κ.ά.

Με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης επιβάλλονται εις βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση είτε αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία, μία ή περισσότερες κυρώσεις ως εξής:

α) Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής. 

β) Πρόστιμο από 1.000 έως 1.000.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο του υπουργείου Ανάπτυξης έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που του παρέχει ο νόμος, μπορεί επιπλέον:

α) Να απαιτεί είτε από τον παραβάτη είτε από πάροχο υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (online) διεπαφή. 

β) Να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο για αγαθά που διατίθενται προς πώληση.