Έως τις 30 Ιουλίου οι ενστάσεις για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 3-7

Έως τις 30 Ιουλίου οι ενστάσεις για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 3-7

3' 49" χρόνος ανάγνωσης

Προθεσμία έως τις 30 Ιουλίου έχουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που αποκλείστηκαν από τον τρίτο έως και έβδομο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή με βάση τους υπολογισμούς τους έλαβαν μικρότερα ποσά ενισχύσεων από αυτά που δικαιούνται, προκειμένου να υποβάλουν ένσταση διεκδικώντας αυτά που τους αναλογούν. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση ενημερώνοντας για ποιες από τις πέντε φάσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής που υπέβαλαν αίτηση υπήρξε απόρριψη, καθώς και τους λόγους που κόπηκαν από την κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα πρέπει να στείλουν συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που να στηρίζουν το δικαίωμα της ένστασης. Στη συνέχεια, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα επανεξετάσουν τα αιτήματα με βάση τα νέα δεδομένα. Οι επιχειρήσεις που θα δικαιωθούν θα είναι οι τελευταίες που θα λάβουν τα κρατικά δάνεια, επιστρέφοντας μόνο το 50% του ποσού που θα λάβουν σε 60 δόσεις. Για να υποβάλουν την ένστασή τους στο myBusisnessSupport οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1. Επιλέγετε την πλατφόρμα MyBusinessSupport και εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς του Taxisnet.

2. Κάντε κλικ στις εφαρμογές και στη συνέχεια στα Αιτήματα Επανένταξης όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του μητρώου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ).

3. Κάντε κλικ στην υποβολή και στη συνέχεια επιλέξτε για ποιο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανένταξης.

4. Αναφέρετε τον λόγο που υποβάλλετε αίτημα επανεξέτασης και επανένταξης στον συγκεκριμένο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής.

5. Υποβάλετε συνημμένα τα δικαιολογητικά που στηρίζουν την ένσταση και το αίτημα λήψης των κρατικών ενισχύσεων.

Μετά τις ενστάσεις που θα υποβληθούν η ΑΑΔΕ θα επανεξετάσει τα αιτήματα στη βάση των νέων δεδομένων, προκειμένου να απορρίψει ή να δικαιώσει τους επαγγελματίες ή τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των ενστάσεων θα αναρτηθούν στο Taxisnet τα ποσά που έχουν δοθεί από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής και αυτά που πρέπει να επιστραφούν στο κράτος. Οι δικαιούχοι έχουν τις εξής επιλογές:  
• Αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού σε 60 δόσεις. Η πρώτη δόση με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2022. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιος δικαιούχος έλαβε ποσό ύψους 100.000 από τους τρεις τελευταίους κύκλους του προγράμματος θα πρέπει να επιστρέψει το 50%, δηλαδή 50.000 ευρώ. Χωρίς να υπολογιστεί το επιτόκιο ο ανωτέρω θα πρέπει να καταβάλλει στο τέλος κάθε μήνα περίπου 833 ευρώ.

• Αποπληρωμή του ποσού εφάπαξ. Οσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποφασίσουν να αποπληρώσουν το ποσό σε μία δόση στα τέλη του έτους θα έχουν επιπλέον έκπτωση 15%. Για παράδειγμα, κάποιος που πρέπει να επιστρέψει 50.000 ευρώ και πληρώσει σε μία δόση, θα καταβάλει τελικά 42.500 ευρώ. Δηλαδή το μη επιστρεπτέο ποσό θα φθάσει τις 57.500 ευρώ.

Στο μεταξύ, όσοι έλαβαν χρηματοδότηση από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πίστωση του 35% του ποσού που έλαβαν αντί του «κουρέματος» που έχει υπολογιστεί από 30% έως 50%. Για παράδειγμα:

Α) Επιχείρηση έχει μείωση τζίρου 20% και έλαβε από τους τρεις πρώτους κύκλους ποσό ύψους 30.000 ευρώ. Δικαιούται «κούρεμα» 30% στο ποσό που έλαβε και συγκεκριμένα θα πρέπει να επιστρέψει περί τις 21.000 ευρώ σε 60 δόσεις. Εφόσον τα επιστρέψει σε μία δόση έχει επιπλέον έκπτωση 15%, με το τελικό ποσό προς επιστροφή να διαμορφώνεται στις 17.850 ευρώ.

Β) Επιχείρηση έχει μείωση τζίρου 35% και έλαβε από τους τρεις πρώτους κύκλους ποσό ύψους 30.000. Δικαιούται «κούρεμα» 50% με το επιστρεπτέο ποσό να διαμορφώνεται στις 15.000 ευρώ. Στην περίπτωση που πληρώσει εφάπαξ το ποσό, θα περιορισθεί κατά 15% επιπλέον και συγκεκριμένα στις 12.750 ευρώ.   

Γ) Για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας παρέχεται η δυνατότητα, οι δικαιούχοι να λάβουν ένα πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας.

Τα δικαιολογητικά

Εως τα τέλη Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής προκειμένου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την εφορία. Η παράταση δόθηκε ώστε να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία Πρωτοδικεία. Θα πρέπει, όμως, να διευκρινιστεί ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του προσωρινού πλαισίου και όχι βάσει του πλαισίου de minimis. Το πιστοποιητικό προβλέπεται να αναζητείται αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, ήτοι των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το πιστοποιητικό εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική αίτηση για την έκδοσή του υποβάλλεται και μέσω του gov.gr