ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο εξαγορές σε ένα μήνα πραγματοποίησε η Eurobank

Γιατί ο ελληνικός όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του σε Κύπρο και Σερβία

Δύο εξαγορές σε ένα μήνα πραγματοποίησε η Eurobank

Η σημασία της παρουσίας ενός ισχυρού μακροπρόθεσμου επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης αναδεικνύεται ίσως εναργέστερα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εισηγμένη στην περίπτωση της Eurobank. Στο τέλος της δημοσιονομικής κρίσης, η τράπεζα ήταν στην ίδια περίπου κακή κατάσταση με τις υπόλοιπες. Η διαφορά ήταν ότι η Eurobank είχε ένα μεγαλομέτοχο, τη Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, ο οποίος, αφού συγκρότησε νωρίς νωρίς τη διοικητική της ομάδα, αποφεύγοντας τη στασιμότητα που συνήθως προκαλούν οι εσωτερικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, διαμόρφωσε ένα σχέδιο εξυγίανσης και ανέλαβε να το χρηματοδοτήσει, εισφέροντας την Grivalia. Οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων και το hive down (η διάσπαση σε μια εταιρεία συμμετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιό της τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και σε μια τράπεζα «καθαρή») ήταν κινήσεις που έκανε η Eurobank και τις υιοθέτησαν στη συνέχεια, με μικρές παραλλαγές, και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, εκτός της Εθνικής. «Υπήρξαμε καταλύτης και πρωτοπόρος, ανοίγοντας τον δρόμο για τον ανταγωνισμό», έλεγε την Παρασκευή στη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, χωρίς να ανησυχεί πως μπορεί να κατηγορηθεί για οίηση.

Το γεγονός ότι η Eurobank διέθετε νωρίτερα από τους ανταγωνιστές της το σχέδιο και τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μια άλλη φάση. Κλείνει το κεφάλαιο των κόκκινων δανείων και της διαχείρισης των ζημιών που προκαλούν στον ισολογισμό της και ανοίγει το κεφάλαιο παραγωγής κερδών. Σε αυτό το κεφάλαιο εντάσσονται οι δύο εξαγορές που έκανε τον Ιούλιο.

Την Παρασκευή η Eurobank ανακοίνωσε την απόκτηση 9,9% της Ελληνικής Τράπεζας από το Third Point Hellenic Recovery Fund και τη σύναψη σύμβασης για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 2,7%. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της Eurobank θα ανέλθει σε 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο. Ο όμιλος έχει ήδη σημαντική παρουσία στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Κύπρου. Η εξαγορά ποσοστού στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την πρόσφατη εξαγορά στη Σερβία, αποτελεί «την πρώτη κίνηση επέκτασης εκτός συνόρων τα τελευταία 15 χρόνια», είπε ο κ. Καραβίας ανακοινώνοντας τη συμφωνία. Η τραπεζική, ωστόσο, δεν είναι αγώνας δρόμου για την πρωτιά. Κι αν αυτό που είπε έχει συμβολική αξία, η ουσία βρίσκεται αλλού. Πρώτον, τα κέρδη από τις θυγατρικές του εξωτερικού ανήλθαν το 2020 σε 128 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 23,5% των κερδών της Eurobank, και μάλιστα των προσαρμοσμένων. Στόχος της διοίκησης είναι το ποσοστό να σταθεροποιηθεί στο 30% της καθαρής κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Δεύτερον, η κυπριακή αγορά είναι σταθερά αναπτυσσόμενη και σε αυτή η Eurobank, μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Κύπρου, δραστηριοποιείται κυρίως στην επενδυτική τραπεζική και στους μεγάλους πελάτες. Με τη συμμετοχή της στην Ελληνική Τράπεζα ανοίγεται και στη λιανική τραπεζική, όπου το κυπριακό πιστωτικό ίδρυμα έχει ισχυρή παρουσία. Η απόκτηση αυτού του ποσοστού δείχνει να είναι το πρώτο βήμα. Η εξαγορά ενός μικρού ποσοστού σε μια τράπεζα έχει νόημα για ένα fund που προσβλέπει σε υπεραξίες από την αγορά και την πώληση μετοχών. Για μια τράπεζα όπως η Eurobank, η απόκτηση ενός μικρού ποσοστού έχει νόημα μόνο ως πρώτο βήμα για την εξαγορά ακόμη μεγαλύτερου. Μέτοχοι της Ελληνικής είναι σήμερα η «Δήμητρα Επενδυτική» με 22%, η Wargaming Public Company, εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών, λευκορωσικών συμφερόντων, με έδρα τη Λευκωσία, με ποσοστό περίπου 20%, η Pimco, μέσω της Poppy Sarl, με 17,3% και ένα καναδικό fund, το Senvest Group, με λίγο πάνω από 5%. Με άλλα λόγια, funds που πωλούν όταν φτάσουν στις αποδόσεις που έχουν ως στόχο. Υπό αυτή την έννοια, αν και όχι στο άμεσο μέλλον, δεν είναι απίθανο να δούμε μια συγχώνευση της Ελληνικής με τη Eurobank Κύπρου, δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στις αρχές Ιουλίου στη Σερβία.

Εκεί, ο ελληνικός όμιλος απέκτησε μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Serbia, την Direktna Bank. H Eurobank θα κατέχει το 70% της νέας τράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση της θυγατρικής της και της Direktna. Το νέο σχήμα, ως Eurobank Serbia, θα είναι η 7η μεγαλύτερη τράπεζα της Σερβίας με βάση το ενεργητικό (έχει δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω του 1,5 δισ. ευρώ) και 8η με βάση τις καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 2 δισ.