ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας

Επιδοτήσεις: Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων η πρώτη τροποποίηση στην προκήρυξη της δράσης «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους». Η τροποποίηση, εκτός από την παράταση της προθεσμίας υποβολής, αφορά τα ακόλουθα:

Στις μορφές επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες για υποβολή αίτησης περιλαμβάνονται πλέον και συνεταιρισμοί, δικηγορικές εταιρείες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), σύλλογοι/σωματεία και ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) υπόκεινται σε φόρο και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ως προς το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) προστίθεται η δυνατότητα τροποποίησης υφιστάμενου/ εν ισχύι ΠΕΑ μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ηλεκτρονικού προσαρτήματος στο ηλεκτρονικό αρχείο επιθεωρήσεως κτιρίων που υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr.

Στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, το «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α» τροποποιείται σε «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α ή ενεργειακής σήμανσης τουλάχιστον C, σύμφωνα με την αναπροσαρμοσμένη ενεργειακή σήμανση και τη νέα ταξινόμηση».

Ως προς τα όρια της περιοχής παρέμβασης, καταργείται ο πίνακας με τους Τ.Κ. της επιλέξιμης περιοχής, και ο έλεγχος επιλεξιμότητας του τόπου της επένδυσης γίνεται με βάση τις οδούς και τον σχετικό χάρτη.

Τέλος, επίσης στις επιλέξιμες δαπάνες, και ειδικά στις επισημάνσεις για την κατηγορία δαπανών 1, καταργείται η παράγραφος «Για τις περιπτώσεις των κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ, η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕνΑΚ) για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονταν στη δημοσιευμένη στις 5.5.2021 πρόσκληση.

Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης και παράτασης της δράσης, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία όπως ισχύουν.

Η περιοχή 

Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις παρακάτω οδούς: Αγ. Μελετίου, Ι. Δροσοπούλου, Φωκίωνος Νέγρη, Ζακύνθου, Κυψέλης, Μαυροματαίων, Βασ. Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας, Στουρνάρη, Αραχώβης, Εμ. Μπενάκη, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου, Ησιόδου, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, Λεωφ. Αρδηττού, Καλλιρρόης, Βρύγου, Θαρύπου, Ντουρμ, Φιλίνου, Ευρυδάμαντος, Κράτητος, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, Αλ. Πάντου, Οδυσ. Ανδρούτσου, Φαλήρου, Μακρυγιάννη, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πιττακού, Περιάνδρου, Μονής Αστερίου Τσαγκάρη, Τσάτσου, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, πλ. Μοναστηρακίου, Αρεως, Αδριανού, Αγ. Ασωμάτων, Απ. Παύλου, Ηρακλειδών, Θεσσαλονίκης, Αιγηίδων, Πανδώρου, Χαμοστέρνας, Αγ. Σοφίας, Χρυσ. Σμύρνης, Ταύρου, Μαινεμένης, Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Δηληγιάννη, Δομοκού, Σεπολίων, Λιοσίων, πλ. Αττικής, Αδμηττού, Αγ. Μελετίου.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της δράσης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι δαπάνες που αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων:

• Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.). 
• Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.).
• Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
• Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
• Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
• Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (5.5.2021).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών να ανέρχεται σε 80% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στους ιστότοπους www.elanet.gr και www.espa.gr. 

Προτάσεις υποβάλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.