ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εκπτωση φόρου για e-αποδείξεις από 18 κατηγορίες επαγγελμάτων

Θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 30%, έως του ποσού των 5.000 ευρώ

Εκπτωση φόρου για e-αποδείξεις από 18 κατηγορίες επαγγελμάτων

Δεκαοκτώ κατηγορίες επαγγελμάτων βρίσκονται στην κορυφή της λίστας φοροδιαφυγής, αλλά και μειωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών του υπουργείου Οικονομικών. Με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση κινήτρων έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να αναζητούν τις αποδείξεις που θα οδηγούν και στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές στα συγκεκριμένα επαγγέλματα εφόσον πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή μέσω e-banking ή άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής, θα εκπίπτουν σε ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδημα και μέχρι ποσού 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να δώσει και άλλα κίνητρα σε όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά τις επισκέψεις τους σε γιατρούς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αποδείξεις θα «μετρούν» διπλά, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τους φορολογουμένους να καλύψουν το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποιος επισκεφθεί τον γιατρό, εάν το κόστος φτάνει τα 100 ευρώ, τότε θα υπολογίζεται στα 200 ευρώ εάν πληρώσει ηλεκτρονικά. Οπως αναφέρεται στο κείμενο των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση συμφώνησαν να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ότι:

1) Θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου το 30% των εξόδων που πραγματοποιεί κάθε χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για υπηρεσίες παρεχόμενες από συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή. Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια.

Εκπτωση φόρου για e-αποδείξεις από 18 κατηγορίες επαγγελμάτων-1

Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου και στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι καλύψουν το όριο των 5.000 που προβλέπει η νομοθεσία, θα μπορούν να γλιτώνουν φόρο ύψους 450 ευρώ εφόσον το εισόδημα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, 1.100 ευρώ για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και πάνω από 2.000 ευρώ για εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. 

Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο μέτρο ανέρχεται σε 103 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αύξηση των συναλλαγών σε αυτές τις κατηγορίες, το 30% αυτών των συναλλαγών ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ και υποθέτοντας ένα οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος 22%, το μέγιστο κόστος εκτιμάται σε 7 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως προαναφέρθηκε, τα έξοδα που πραγματοποιεί ετησίως κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε γιατρούς θα υπολογίζονται για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες που έχουν πληρωθεί μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο: «Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει τη φοροδιαφυγή μεταξύ των γιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να φτάσουν το απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Δεδομένου ότι τα ιατρικά έξοδα δεν μπορούν να αποφευχθούν, δηλαδή εξαρτώνται από την πραγματική ανάγκη του ασθενούς, είναι σκόπιμο να επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να μειωθεί η φοροδιαφυγή των γιατρών. Λόγω του υψηλότερου όγκου συναλλαγών σε αυτόν τον τομέα προτείνεται οι συναλλαγές να συμπεριληφθούν στο μέτρο που προβλέπει την κάλυψη με ηλεκτρονικές αποδείξεις του 30% του εισοδήματος προκειμένου να περιοριστεί το δυνητικό κόστος».