ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετική για τις ελληνικές τράπεζες η BofA

Θετική για τις ελληνικές τράπεζες η BofA

Θετική για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει η Bank of America, αν και επισημαίνει πως για να υπάρξει αξία για τους επενδυτές, δεν αρκεί μόνο η μείωση του κινδύνου στους ισολογισμούς τους, αλλά και η δημιουργία ανάπτυξης.

Οπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, σε έκθεσή της στις αρχές Ιουλίου είχε τονίσει ότι με βάση το καλό ιστορικό εκτέλεσης των επιχειρηματικών τους σχεδίων, τα ισχυρά επίπεδα κεφαλαίων και τη χρήση του σχεδίου «Ηρακλής», οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα προγράμματα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.  Ωστόσο, τονίζει, η μείωση του κινδύνου στους ισολογισμούς τους, αν και είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δεν αρκεί για να απελευθερωθεί η αξία στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών, καθώς χρειάζεται επίσης να υπάρξει ανάπτυξη με αύξηση των χορηγήσεων νέων δανείων και των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Μέχρι στιγμής πάντως τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση σε όλες τις ελληνικές τράπεζες και γι’ αυτόν τον λόγο η Bank of America παραμένει θετική για τον κλάδο, τονίζοντας πως εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αποτιμήσεων έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η αμερικανική τράπεζα στη συνέχεια εντοπίζει τους παράγοντες που μπορεί να λειτουργήσουν θετικά ή αρνητικά.

Συγκεκριμένα, και σε ό,τι αφορά την Alpha Bank, η Bofa τονίζει πως στους θετικούς παράγοντες τοποθετούνται η επιτάχυνση ανάπτυξης του ΑΕΠ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερους όγκους δανείων και ταχύτερη οργανική μείωση των NPEs, καθώς και το σχέδιο «Ηρακλής», το οποίο μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το σχέδιο τιτλοποίησης της τράπεζας. Οι παράγοντες που μπορεί να δράσουν αρνητικά  είναι η πιο αργή ανάκαμψη της οικονομίας, που θα μπορούσε να επηρεάσει τη μείωση των NPEs και τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων, καθώς και τα αρνητικά επιτόκια στην Ευρωζώνη, τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Σε ό,τι αφορά την Eurobank, στους θετικούς παράγοντες επίσης τοποθετεί την ταχύτερη αύξηση του ΑΕΠ, καθώς και την παρουσία της σε Βουλγαρία, Σερβία και Κύπρο, η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει τυχόν επιβράδυνση στην ελληνική αγορά. Στα αρνητικά τοποθετεί την πιο αργή από την αναμενόμενη ανάκαμψη, η οποία μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μειώσεις NPEs και τον ρυθμό εκταμίευσης νέων δανείων, καθώς και την πιθανότητα για αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από τις εποπτικές αρχές.

Για την Εθνική Τράπεζα, οι παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προοπτικές της είναι το ισχυρότερο ΑΕΠ, καθώς και το ότι η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες είναι βασική προτεραιότητα της διοίκησης. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, η BofA αναφέρει πως αν και η Εθνική προβλέπει ότι ο καθαρός οργανικός σχηματισμός NPEs θα παραμείνει έντονα αρνητικός, ωστόσο μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν η οικονομία δεν βελτιωθεί με αρκετά γρήγορο ρυθμό. Επίσης, οι εποπτικές αρχές μπορεί να επιβάλουν πιο αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα κεφαλαίου στο μέλλον, εμποδίζοντας τη δυνατότητα της Εθνικής να διανείμει μερίσματα.

Για την Πειραιώς, οι θετικοί παράγοντες είναι το ισχυρότερο μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς και το νέο πτωχευτικό πλαίσιο, το οποίο σε συνδυασμό με τη συμφωνία με την Intrum θα μπορούσε να αυξήσει την οργανική μείωση των NPEs. Στους κινδύνους τοποθετεί το γεγονός ότι η τράπεζα έχει μεγαλύτερη βάση εσόδων από τόκους που προέρχονται από NPEs σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες και έτσι οι αυξημένες μη οργανικές μειώσεις NPEs μπορεί να χτυπήσουν τα έσοδα πιο έντονα. Επίσης, μία μακροοικονομική αναταραχή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μειώσεις NPE και την εκταμίευση νέων δανείων, ενώ η επιβράδυνση της μείωσης των NPEs, λόγω της μη αποτελεσματικής εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου, μπορεί να οδηγήσει τις αρχές σε πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.