ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με πλεόνασμα 165,41 εκατ. ευρώ ο ΕΛΑΠΕ το 2021

Με πλεόνασμα 165,41 εκατ. ευρώ ο ΕΛΑΠΕ το 2021

Πλεονασματικός κατά 165,41 εκατ. ευρώ προβλέπεται ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ στο τέλος του 2021, με προοπτικές μάλιστα να φτάσει τα 315,41 εκατ. ευρώ εάν εισρεύσουν στα ταμεία έσοδα ύψους 125 εκατ. ευρώ από την εκκαθαριστική επιστροφή του ΕΤΜΕΑΡ για τη διετία 2019-2020 και έσοδα από το τέλος βεβαίωσης παραγωγών ΑΠΕ. Οι θετικές αυτές εκτιμήσεις αποτυπώνονται στο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τον μήνα Απρίλιο και όπως επισημαίνεται είναι αποτέλεσμα της υψηλής οριακής τιμής συστήματος (τιμή αγοράς) και της αυξημένης τιμής δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα, που αποτελούν δύο από τα βασικά μεγέθη που επηρεάζουν τις συνιστώσες των εσόδων του ΕΛΑΠΕ. Η πλευρά του ΔΑΠΕΕΠ, πάντως, διά του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Γιαρέντη εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία,  επισημαίνοντας ότι οι τιμές της αγοράς μπορεί να είναι τώρα ανεβασμένες, αλλά μακροπρόθεσμα θα πέσουν γιατί έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Επίσης, όπως επισημαίνει ο κ. Γιαρέντης, οι τιμές των ρύπων, που αποτελούν και αυτές μια κυμαινόμενη χρηματιστηριακή αγορά, είναι σήμερα υψηλές, αλλά αναδιαμορφώνονται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. «Πρέπει να διαχειριζόμαστε τον Ειδικό Λογαριασμό με σεβασμό και προσοχή. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ, κάτι που οδηγεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και διευκολύνει τη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ, ενός επιχειρηματικού τομέα που ήδη παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική και προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία  και την επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας» σημειώνει.

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, συνδέθηκαν στο σύστημα 89,32 νέα MW ΑΠΕ. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο διασυνδεδεμένο σύστημα ανέρχεται σε 1.338 GWh και η παραγωγή ενέργειας σε 7.849 MW. Η αξία για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τον Απρίλιο ανέρχεται σε 160,6 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας σε 120,1 ευρώ ανά MWh. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα ανέρχεται σε 72,45 MWh και η παραγωγή ενέργειας σε 465,82 MW. Αντιστοίχως, η αξία για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανέρχεται σε 11,99 εκατ. ευρώ και η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας σε 169,31 ευρώ ανά MWh. Ανά τεχνολογία ΑΠΕ, η μεσοσταθμική τιμή αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα διαμορφώθηκε στα 72,3 ευρώ ανά MWh, από φωτοβολταϊκά στα 213,2 ευρώ ανά MWh, από φωτοβολταϊκά σε στέγες στα 422,8 ευρώ ανά MWh, από ΜΥΗΣ στα 79,5 ευρώ ανά MWh, από βιοαέριο/βιομάζα στα 145,8 ευρώ ανά ΜWh. Στο ΜΔΝ, η μεσοσταθμική τιμή της αιολικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 92,45 ευρώ ανά MWh, των φωτοβολταϊκών στα 365 ευρώ ανά MWh, από βιοαέριο/βιομάζα στα 225 ευρώ ανά MWh και από υβριδικούς σταθμούς στα 223,81 ευρώ ανά MWh.

Κάθε MWh ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παράχθηκε στην επικράτεια τον Απρίλιo του 2021 είχε μέσο κόστος 122,4 ευρώ. Για την κάλυψη του κόστους αυτού οι ρύποι συνεισέφεραν 42,91 ευρώ, η αγορά και αποκλίσεις 32,46 ευρώ, το ΕΤΜΕΑΡ συνεισέφερε 31,06 ευρώ, ο λογαριασμός ΕΛΑΠΕ μη διασυνδεδεμένων νησιών 7,66 ευρώ, η έκτακτη εισφορά μονάδων ΑΠΕ διασυνδεδεμένου συστήματος 4,56 ευρώ και η έκτακτη χρέωση προμηθευτών 4,01 ευρώ, ενώ 20,06 ευρώ για κάθε MWh είναι υπερανάκτηση και συνεισφέρει στη μείωση του σωρευτικού ελλείμματος.