ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένος ΕΝΦΙΑ φέτος για 1,5 εκατ. ιδιοκτήτες

Μικρότερο φόρο ή καθόλου θα καταβάλουν 250.000 ιδιοκτήτες που είχαν μεγάλη μείωση εισοδημάτων λόγω της πανδημίας

Μειωμένος ΕΝΦΙΑ φέτος για 1,5 εκατ. ιδιοκτήτες

Την αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε έξι δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. 

Τα 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα μάθουν στα μέσα Σεπτεμβρίου το ύψος του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν εφόσον έχουν αλλαγές στην περιουσία τους ή στην περίπτωση που είχαν μειωμένα εισοδήματα και πληρούν τα όρια για την καταβολή μειωμένου ΕΝΦΙΑ 50% ή πλήρη απαλλαγή. 

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, είναι εξαιρετικά πιθανό περίπου 200.000-250.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους να πληρώσουν φέτος μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ, ενώ αρκετοί θα είναι και αυτοί που θα απαλλαγούν πλήρως. 

Σήμερα περισσότεροι από 1,22 εκατ. ιδιοκτήτες καταβάλλουν μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ και μαζί με αυτούς που θα προστεθούν θα φθάσουν στους 1,5 εκατομμύριο. Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης, ακόμα και οι άνεργοι είδαν τα εισοδήματά τους το προηγούμενο έτος να περιορίζονται δραστικά, με αποτέλεσμα να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για τη χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του 2020, τον περασμένο χρόνο απαλλάχθηκαν από το 50% ή ακόμη και από το σύνολο του ΕΝΦΙΑ που αναλογούσε στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους 1.220.476 φυσικά πρόσωπα. 

Οι προϋποθέσεις 

Με βάση τη νομοθεσία, για να χορηγηθεί έκπτωση 50% ή πλήρης στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.

2. Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω. Αυτή χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και 

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Παράδειγμα

Μισθωτός έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα και ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ το 2019. Κατέβαλε κανονικά τον ΕΝΦΙΑ του 2020 καθώς το ετήσιο εισόδημά του για το 2019 ήταν υψηλότερο από το εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται για την απαλλαγή ενός έγγαμου φορολογούμενου με 2 παιδιά από το 50% του ΕΝΦΙΑ. 

Λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται η σύμβαση εργασίας του ανεστάλη με αποτέλεσμα να ζει με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, έτσι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του μειώθηκε στις 11.000 ευρώ. Εξαιτίας της αρνητικής αυτής εξέλιξης το εισόδημα υποχώρησε κάτω από το εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για τη χορήγηση απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ σε έγγαμο φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

Ο εν λόγω φορολογούμενος φέτος, με βάση τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει για το 2020, θα είναι δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία του.

Τι ισχύει από το 2019

Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος για όλους τους φορολογουμένους για αξία ακίνητης περιουσίας:

α) Μέχρι 60.000 ευρώ, κατά 30%.

β) Μέχρι 70.000 ευρώ, κατά 27%.

γ) Μέχρι 80.000 ευρώ, κατά 25%.

δ) Μέχρι 1.000.000 ευρώ, κατά 20%.

ε) Για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 10%.