ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου του ομίλου Ελλάκτωρ

Η ΑΜΚ είναι ύψους 120,5 εκατ. και σύμφωνα με τη διοίκηση υπερκαλύφθηκε

Ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου του ομίλου Ελλάκτωρ

Υπερκαλύφθηκε, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στη διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ, η αύξηση κεφαλαίου, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερα στοιχεία σήμερα. Παράλληλα, τόσο η Reggeborgh Invest όσο και η πλευρά της Greenhill, των εφοπλιστών κ. Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη, φαίνεται πως έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά τους, κάτι που μεταφράζεται σε διατήρηση της «ισορροπίας τρόμου» που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην Greenhill, το ποσοστό της εταιρείας όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά αντιθέτως πρόκειται να αυξηθεί σε τουλάχιστον 28,62% από 25,8% που ήταν πριν από την αύξηση, καθώς η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν στο 75% της συνολικής διαθεσιμότητας. Παράλληλα έχει αιτηθεί επιπλέον 10 εκατ. μετοχές, από τυχόν αδιάθετα, δηλαδή επιπλέον 3,4% του μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο, με βάση τους όρους της αύξησης κεφαλαίου, το αίτημα αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου, το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά από στελέχη που τυγχάνουν της αποδοχής μόνο της Reggeborgh και χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων της Greenhill.

Συνολικά, η Greenhill και μια προσωπική εταιρεία των δύο εφοπλιστών, η Kiloman, επένδυσαν κεφάλαια 40 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου, δεσμεύοντας επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για τυχόν αδιάθετες μετοχές. Η Greenhill θα ελέγχει το 15,7% και η Kiloman το 12,8%. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιλυθεί οριστικά και το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί σε πρόσφατες γενικές συνελεύσεις, με την ενεχυρίαση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Greenhill στην εταιρεία Aeolus, συμφερόντων της Farallon, που είχε χρηματοδοτήσει τους δύο εφοπλιστές. Ειδικότερα φέρεται να μην υπάρχει πλέον κάποια σχετική δέσμευση των μετοχών, καθώς έχει αποπληρωθεί η σχετική οφειλή και έτσι δεν υφίσταται πλέον ενέχυρο. Εν τω μεταξύ, χθες εκδικάστηκαν και τα ασφαλιστικά μέτρα, στο πλαίσιο προσφυγής που είχε καταθέσει η Greenhill για το ζήτημα αυτό. Η προσφυγή ζητούσε την ακύρωση της πρόσφατης ετήσιας γενικής συνέλευσης του ομίλου Ελλάκτωρ στις 22 Ιουνίου, όπου αποκλείστηκε η συμμετοχή της στην ψηφοφορία και όπου εγκρίθηκαν και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου πρόκειται να «προικίσει» με το ποσό των 98 εκατ. ευρώ τη θυγατρική Ακτωρ, προκειμένου να καλυφθούν ζημίες από έργα προηγούμενων ετών, κάτι που θα γίνει με άλλη αύξηση κεφαλαίου της ίδιας της Ακτωρ. Ωστόσο, ήδη ένα σημαντικό μέρος αυτών έχει καλυφθεί μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που παρείχε η Reggeborgh Invest το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, 10,4 εκατ. ευρώ διοχετεύτηκαν για έργα φωτοβολταϊκών πάρκων σε Αυστραλία, Αγγλία και Βραζιλία, και 21,4 εκατ. ευρώ κάλυψαν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά. Τα υπόλοιπα κεφάλαια που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, ήτοι 48,5 εκατ. ευρώ, αλλά και τα 18,2 εκατ. ευρώ της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα, θα καλύψουν υποχρεώσεις της Ακτωρ και άλλων θυγατρικών της που απορρέουν από την αποχώρησή της από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, 21 εκατ. ευρώ στην Αυστραλία, 5 εκατ. ευρώ στην Αγγλία και 8 εκατ. ευρώ στη Βραζιλία. Επίσης, ποσό 32,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την πληρωμή προμηθευτών και υπεργολάβων στην ελληνική αγορά. Τα υπόλοιπα 20,3 εκατ. ευρώ της αύξησης θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών χρηματοδότησης επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) κατά τη διάρκεια των επόμενων 12-18 μηνών.