ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγέθυνση τζίρου, υποχώρηση κερδών για την «Παπουτσάνης»

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020

Μεγέθυνση τζίρου, υποχώρηση κερδών για την «Παπουτσάνης»

Ορατή είναι η επίδραση της αύξησης του κόστους εισροών στα αποτελέσματα της «Παπουτσάνης», καθώς η εταιρεία, αν και έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2021 με αύξηση του κύκλου εργασιών της, είδε τη λειτουργική της κερδοφορία να υποχωρεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο ήμισυ του έτους που ανακοίνωσε η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 24,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση 16%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων (εξαιρουμένων των αντισηπτικών), των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, της πρώτης ύλης δηλαδή για την παραγωγή στερεού σαπουνιού. Υψηλή ήταν και η επίδραση των εξαγωγών, οι οποίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 60% του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας αύξηση ύψους 38% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Από την άλλη, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν σε 4 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Μείωση 6% σημειώθηκε στα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν φέτος σε 3 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε ανακοίνωσή της η «Παπουτσάνης» επισημαίνει ότι κατά το έτος 2021 έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η εταιρεία και των μεταφορικών από και προς χώρες του εξωτερικού. «Η διοίκηση της εταιρείας διαχειρίστηκε σε μεγάλο βαθμό την απότομη αυτή αύξησης του κόστους μέσω μετακύλισης της αύξησης σε πελάτες, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των παραγωγών προϊόντων για τρίτους και βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνομαζών. Επίσης, μέρος των υλών που αναλώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο στην παραγωγή, η εταιρεία είτε το τηρούσε σε απόθεμα ήδη από το προηγούμενο έτος είτε είχε διαπραγματευθεί και συμφωνήσει με βασικούς προμηθευτές συγκεκριμένη ποσότητα και τιμή σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυσαν το 2021», προσθέτει. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αν και η διοίκηση της «Παπουτσάνης» επισημαίνει την αρνητική επίδραση των παραπάνω παραγόντων στη λειτουργική της κερδοφορία, εκτιμά ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 τα λειτουργικά της κέρδη θα είναι αυξημένα σε σύγκριση τόσο με το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους όσο και σε σύγκριση με το β΄ εξάμηνο του 2020.

Το 23% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επώνυμων προϊόντων της «Παπουτσάνης» στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 8% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 54% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.