ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άνοδος πωλήσεων το β΄ τρίμηνο για Frigoglass

Άνοδος πωλήσεων το β΄ τρίμηνο για Frigoglass

Με αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών έκλεισε το β΄ τρίμηνο του 2021 για τη Frigoglass, με την εταιρεία πάντως να επηρεάζεται σημαντικά από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιό της στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2021 σε 105,71 εκατ. ευρώ έναντι 72,77 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2020, καταγράφοντας αύξηση 45,3%. Σε επίπεδο εξαμήνου, πάντως, καταγράφεται μείωση πωλήσεων της τάξεως του 3,4%.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,44 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021 έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2020. Σε επίπεδο εξαμήνου τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,2%. Το καθαρό αποτέλεσμα, πάντως, είναι ζημίες και μάλιστα σημαντικά αυξημένες, καθώς το β΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 12,24 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,85 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2020.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ψυγείων στη Ρουμανία είχε ως συνέπεια τη διαγραφή στοιχείων ενεργητικού και δαπάνες ύψους 13,8 εκατ. ευρώ. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αυξήθηκε η παραγωγή στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Ρωσία, ενώ στις αρχές του τέταρτου τριμήνου θα λειτουργήσει γραμμή συναρμολόγησης στη Ρουμανία, σε μισθωμένο βιομηχανικό χώρο. Το σχέδιο της Frigoglass προβλέπει την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία. Οι συζητήσεις με εργολάβους και προμηθευτές έχουν προχωρήσει, με στόχο το έργο να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Εξαιρουμένων των δαπανών για την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία, οι κεφαλαιακές δαπάνες της Frigoglass για το τρέχον έτος ανέρχονται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ.