ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη συμμετοχή δικηγόρων, λογιστών στην έκδοση συντάξεων

Μεγάλη συμμετοχή δικηγόρων, λογιστών στην έκδοση συντάξεων

Περισσότεροι από 3.600 δικηγόροι και λογιστές υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απονομής συντάξεων, με τον διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή να αυξάνει τον αριθμό των συμμετεχόντων στον πρώτο κύκλο πιστοποίησης από 180, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, σε 1.200. Με στόχο μάλιστα τη δραστική μείωση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, που εκτιμάται ότι αγγίζουν τις 300.000 για κύριες συντάξεις, επικουρικές και εφάπαξ, ο Φορέας αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει και σε δεύτερο κύκλο πιστοποίησης – εκπαίδευσης.

Για την ώρα, πάντως, ο προγραμματισμός προβλέπει την έναρξη του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 για τους πρώτους 1.200 δικηγόρους και λογιστές – φοροτεχνικούς που έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τον e-ΕΦΚΑ με στόχο, έπειτα από την επιτυχή πιστοποίησή τους, στο τέλος Σεπτεμβρίου οι ιδιώτες να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής και να συμβάλουν στην ταχύτερη έκδοση συντάξεων.

Αναλυτικά, με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή, οι συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο πιστοποίησης αυξάνονται από 180 (που είχε αρχικά ανακοινωθεί) σε 1.200 λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως οι αιτήσεις δικηγόρων και λογιστών – φοροτεχνικών για να ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ ξεπέρασαν τις 3.600. Σημειώνεται πως για την εκπαίδευση – πιστοποίησή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο ασύγχρονα, μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle) στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος.
2. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση – βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης).
3. Υπολογισμός κύριας σύνταξης με τους κανόνες του ν. 4387/2016 και του ν. 4670/2020.
4. Δικαιολογητικά.
5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει: α) εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση), β) σημειώσεις, γ) εκπαιδευτικό υλικό και δ) τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης – πιστοποίησης θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες μέσω e-mail για την επιλογή τους καθώς και για τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσής τους.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, στον πρώτο κύκλο θα συμμετάσχουν 800 δικηγόροι και 400 λογιστές – φοροτεχνικοί, κατ’ αναλογίαν του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.
Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος είχαν:

• Τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

• Λογιστές – φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, οι οποίοι έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 (Α΄ 228).   

Οι δικηγόροι και οι λογιστές που υπέβαλαν αίτηση και δεν θα πιστοποιηθούν σε αυτό τον κύκλο θα μπορούν να πιστοποιηθούν σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης – πιστοποίησης.

Επίσης, να σημειωθεί πως ο δικηγορικός σύλλογος εφιστά την προσοχή των συμμετεχόντων, καθώς σε περίπτωση βαριάς αμέλειας οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υπέχουν αυξημένη ευθύνη, ευρύτερη της προβλεπόμενης στον Κώδικα Δικηγόρων, η οποία συνίσταται, πέραν της επιβολής του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, και στον καταλογισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.