ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρχονται αλλαγές στην αγορά τηλεπικοινωνιών

Έρχονται αλλαγές στην αγορά τηλεπικοινωνιών

Τον ανταγωνισμό στην αγορά τηλεπικοινωνιών μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του μοντέλου των εικονικών παρόχων κινητών επικοινωνιών (Mobile Virtual Network Operators – MVNOs) επιδιώκει να διευρύνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τον σκοπό αυτό προχώρησε στην ανάθεση μελέτης για τον προσδιορισμό των τιμών χονδρικής για την αγορά των κινητών επικοινωνιών, οι οποίες αποτελούν βασικό παράγοντα και ενίοτε τροχοπέδη για τη δραστηριοποίηση MVNOs. Οι εικονικοί πάροχοι είναι εταιρείες που, ελλείψει ιδιόκτητου δικτύου, μισθώνουν από τους καθετοποιημένους – παραδοσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών, σε τιμές χονδρικής, τμήμα της χωρητικότητας του δικτύου τους, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή.

Ευρύτερα το μοντέλο λειτουργίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, προσανατολίζεται στην ύπαρξη τριών καθετοποιημένων παρόχων και τη λειτουργία σημαντικού αριθμού εικονικών παρόχων. Στην Ελλάδα ο αριθμός των MVNOs, που τοποθετείται σε περίπου 1.000 παγκοσμίως, είναι ανύπαρκτος. Δεδομένου ότι το ύψος της τιμής χονδρικής λειτουργεί καθοριστικά για την έναρξη δραστηριοποίησης εικονικών παρόχων, η ΕΕΤΤ, μέσω της μελέτης που θα εκπονήσει (για λογαριασμό της Αρχής) η θυγατρική του ομίλου Orange, Sofrecom, θα αναπτύξει μια ακριβή μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών χονδρικής. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, που θα ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με κύκλους της ΕΕΤΤ, η ανεξάρτητη Αρχή έχει υποστηρίξει το μοντέλο των εικονικών παρόχων ήδη από το 2018, μεταξύ άλλων, με σχετικές αποφάσεις (υποθέσεις επίλυσης διαφορών της εταιρείας Forthnet με τους παρόχους δικτύων κινητών επικοινωνιών) και προβλέψεις στη διαδικασία διάθεσης φάσματος για τα δίκτυα 5G. «Κάθε ελληνική εταιρεία με περισσότερους από 80.000 με 100.000 πελάτες στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει MVNO», έχει αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, μέσω του μοντέλου των εικονικών παρόχων κινητών επικοινωνιών είναι δυνατόν, ρεαλιστικά, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά των κινητών επικοινωνιών.