ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επανένταξη σε παλαιότερες ρυθμίσεις για πληγέντες από την πανδημία

Επανένταξη σε παλαιότερες ρυθμίσεις για πληγέντες από την πανδημία

Tη δυνατότητα να επανενταχθούν στις παλιές ρυθμίσεις για τις 100 και 120 δόσεις έχουν οι φορολογούμενοι που τις έχασαν επειδή επλήγησαν από την πανδημία. Αρκεί να υποβάλουν μια αίτηση και να πληρώσουν την πρώτη δόση, του Αυγούστου, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρίου.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται για όσους έχασαν τις ρυθμίσεις τους από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 και θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που ίσχυαν και στην παλιά ρύθμιση των οφειλών τους.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι δόσεις που δεν πλήρωσε ο οφειλέτης θα προστεθούν στο τέλος της αναβιώσασας ρύθμισης. Μόλις υποβληθεί η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων που χάθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Με την πληρωμή της δόσης του Αυγούστου μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 θα αναβιώνει η παλιά ρύθμιση και οι δόσεις που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν στο τέλος.

Στη δεύτερη αυτή ευκαιρία ρύθμισης μπορούν να ενταχθούν οι εξής:

1. Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.

2. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

3. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

4. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συνεργασία» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

5. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».

6. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται:

– Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

– Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

– Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός της προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:

– Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης.

– Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

– Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

– Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπήν.