ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο o όμιλος Ideal

Καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο o όμιλος Ideal

Σημαντικά βελτιωμένα μεγέθη εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο όμιλος Ideal, που πραγματοποίησε πρόσφατα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 56,1 εκατ. ευρώ με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών SICC Limited και ESM Limited. Ειδικότερα, ο όμιλος τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξησε κατά περίπου 70% τις πωλήσεις στα 18 εκατ. ευρώ και εμφάνισε κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (Ebitda) ύψους 1,7 εκατ. ευρώ (+124,5%). Τα κέρδη μετά φόρων και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας ενισχύθηκαν κατά 185%, σε 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 5,3 εκατ. ευρώ, στα 9,8 εκατ. ευρώ. Η Ideal εμφανίζει ίδια κεφάλαια 50,3 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 22,4 εκατ. ευρώ από τις οποίες οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές οφειλές είναι 774 χιλ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, τα οικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις οικονομικές επιδόσεις των εισφερόμενων εταιρειών –στο πλαίσιο της ΑΜΚ– μόνο για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έγκριση από τη γενική συνέλευση, δηλαδή από 17 έως 30 Ιουνίου και όχι για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου.

«Η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της Ideal το πρώτο εξάμηνο του 2021 επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης να προχωρήσουμε σε διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και επίτευξη του στόχου μας να δημιουργήσουμε έναν δυναμικό όμιλο συμμετοχών» δήλωσε, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Ideal Πάνος Βασιλειάδης. «Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα πρώτα βήματα της δημιουργίας ενός δυναμικού ομίλου συμμετοχών είναι ενθαρρυντικά, στη σωστή κατεύθυνση και μας γεμίζουν αισιοδοξία. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα σε μια περίοδο που η αβεβαιότητα δεν είχε ξεπεραστεί. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία», ανέφερε ο πρόεδρος του ομίλου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

Ανά τομείς δραστηριότητας, η Ideal group, που αντιπροσωπεύει τη μερίδα του λέοντος των συνολικών μεγεθών, εμφάνισε ενισχυμένα κατά 56% και 64% έσοδα και λειτουργικά αποτελέσματα ύψους 16,4 εκατ. ευρώ και 1,3 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 962 χιλ. ευρώ.
Η Astir Vitogiannis (SICC Ltd), που ενσωματώθηκε μετά την ΑΜΚ, κατέγραψε έσοδα 14,5 εκατ. ευρώ, λειτουργικά αποτελέσματα 4,2 εκατ. ευρώ και αυξημένα –έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020– κατά 69% κέρδη προ φόρων 3,8 εκατ. ευρώ. Η Three Cents (ESM Ltd) παρουσίασε έσοδα 2,8 εκατ. ευρώ (+39%), λειτουργικά αποτελέσματα 0,5 εκατ. ευρώ (+36%) και αυξημένα, κατά 28%, κέρδη προ φόρων ύψους 0,48 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο proforma, με την υποθετική παραδοχή ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιούνταν στην έναρξη της χρήσης και όχι στις 17 Ιουνίου, τα έσοδα πρώτου εξαμήνου της Ideal ανέρχονται σε 33,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη –συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020– είναι αυξημένα κατά 71%, στα 4,4 εκατ. ευρώ.