ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 120 έως 240 εκατ. ευρώ η αύξηση κεφαλαίου της Αttica Bank

Στις 15 Σεπτεμβρίου η έκτακτη Γ.Σ. – Ζημίες 19,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο

Από 120 έως 240 εκατ. ευρώ η αύξηση κεφαλαίου της Αttica Bank

Για τις 15 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank που θα κληθεί να εγκρίνει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που σύμφωνα με την απόφαση προηγούμενης γενικής συνέλευσης θα είναι ύψους από 120 έως 240 εκατ. ευρώ. Χθες το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνονται: 

Αύξηση ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split).

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

Παροχή δυνατότητας στο Δ.Σ. της τράπεζας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η ΑΜΚ είναι επιβεβλημένη για την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, που με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν χθες, έχουν υποχωρήσει στο 6,4% (CAD) και 3,2% (CET1). Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση, «οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου στοχεύουν στο να διευκολύνουν μια ταχεία –έως τα τέλη Σεπτεμβρίου– και φιλική προς τους επενδυτές ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας» στο πλαίσιο του νέου τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2021-2023 που, εκτός από την πλήρη εξυγίανση της Attica Bank, προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά 2 δισ. ευρώ περίπου. Να σημειωθεί ότι η μετοχή της τράπεζας έκλεισε χθες με πτώση 7,65%, ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σήμερα σε 461.254.013 και η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται στα 72,4 εκατ. ευρώ. Με βάση τα αποτελέσματα του εξαμήνου, το τελικό αποτέλεσμα της τράπεζας υπήρξε ζημιογόνο κατά 19,5 εκατ. ευρώ και οφείλεται σε ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ομολόγων και σε αυξημένες προβλέψεις. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 45,3% και αναμένεται να υποχωρήσει στο 1% μετά την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων (Astir 1,2 και Ωμέγα) που θα ενταχθούν στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». 

Η έκτακτη γενική συνέλευση της 15ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ουσιαστικά την ημέρα που εκπνέει η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants), που εκδόθηκαν από την τράπεζα υπέρ του ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου (DTC). Το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που μετατράπηκε σε τίτλους ανήλθε στα 151,8 εκατ. ευρώ και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος για τους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας ξεκινάει από τις 31 Αυγούστου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι βασικοί μέτοχοι της Attica Bank είναι το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 46,32% και ο ΕΦΚΑ με 32,34% και εφόσον οι δύο βασικοί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμά τους ή το ασκήσουν σε μικρότερο ποσοστό, οι μετοχές θα περάσουν στο ΤΧΣ που θα τις διαθέσει στο πλαίσιο παράλληλης διαδικασίας με την ΑΜΚ σε ιδιώτες επενδυτές. Η μείωση πάντως του ποσοστού που ελέγχουν ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ, σημαίνει ότι εφόσον η ΑΜΚ πραγματοποιηθεί υπέρ των νέων μετόχων, όπως αυτοί θα προκύψουν από τη διάθεση μετοχών του ΤΧΣ, θα αλλάξει πλήρως και η μετοχική σύνθεση της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, την αύξηση θα στηρίξει τo Ellington Management Group, που σε συνδυασμό με κρατικά funds που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή και την εταιρεία Clayton Euro Risk συμμετέχουν στην εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων «Θεά Αρτεμις» και θα στηρίξουν την τιτλοποίηση για την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας.