ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση καταθέσεων κατά 1,8 δισ. ευρώ στη διάρκεια του Ιουλίου

Αύξηση καταθέσεων κατά 1,8 δισ. ευρώ στη διάρκεια του Ιουλίου

Στα 171,7 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις που διατηρούν στις τράπεζες οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στα τέλη Ιουλίου, καταγράφοντας νέα άνοδο κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η άνοδος που καταγράφηκε από τις επιχειρήσεις ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 560 εκατ. ευρώ είναι οι καταθέσεις επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ άλλα 477 εκατ. ευρώ προστέθηκαν από τις τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών. Συνολικά η ρευστότητα των επιχειρήσεων –πλην των ασφαλιστικών– ανήλθε στα τέλη Ιουλίου στα 35,3 δισ. ευρώ και είναι αυξημένη κατά 11,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020, όταν δηλαδή επιβλήθηκε το πρώτο lockdown στην οικονομία. Εάν σε αυτά προστεθούν και άλλα 5,1 δισ. ευρώ που είναι οι καταθέσεις των ασφαλιστικών, η συνολική ρευστότητα των επιχειρήσεων στα τέλη Ιουλίου ανήλθε σε 40,4 δισ. ευρώ.

Ενισχυμένες κατά 788 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο είναι και οι καταθέσεις των νοικοκυριών, που ανήλθαν συνολικά στα 131,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 13,8 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020. Το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων των νοικοκυριών διατηρείται πλέον σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως, καθώς η υποχώρηση των επιτοκίων στις προθεσμιακές  αποθαρρύνει τους καταθέτες από τη δέσμευση των χρημάτων τους. Οι προθεσμιακές καταθέσεις υποχώρησαν κατά 976 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα που βρίσκονται σε δεσμευμένους λογαριασμούς υποχώρησαν στα 31,6 δισ. ευρώ, έναντι 74,8 δισ. ευρώ που είναι τα υπόλοιπα σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και 25 δισ. ευρώ που είναι σε καταθέσεις όψεως.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν μικρή κόπωση τον Ιούλιο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, καθώς ο ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων εμφάνισε αποκλιμάκωση στο 4,3% έναντι 6,4% τον Ιούνιο και 6,2% τον Μάιο. Αρνητική κατά 341 εκατ. ευρώ ήταν στα τέλη Ιουλίου και η ροή χρηματοδότησης, έναντι θετικής ροής 416 εκατ. ευρώ και 68 εκατ. ευρώ τους δύο προηγούμενους μήνες, επιβεβαιώνοντας την κόπωση που εμφανίζουν οι νέες χρηματοδοτήσεις. Οταν η ροή χρηματοδότησης είναι αρνητική σημαίνει ότι οι αποπληρωμές δανείων υπερέβησαν τις νέες χορηγήσεις. Η επιβράδυνση που εμφανίζει ο ρυθμός ανόδου του δανεισμού συνδέεται με την αυξημένη ρευστότητα που έχουν ήδη οι επιχειρήσεις μέσω κυρίως των κρατικών προγραμμάτων στήριξης της οικονομίας που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες.