ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου από ΕΦΚΑ

Διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου από ΕΦΚΑ

Διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου του επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9 στο κέντρο της Αθήνας προκηρύσσει ο ΕΦΚΑ. Στόχος είναι το εμβληματικό κτίριο που έχει χαρακτηριστεί μνημείο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο και να νοικιασθεί για 30 με 40 χρόνια.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η διοίκηση του φορέα προχωρεί στην «προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του ακινήτου, ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9 στην Αθήνα».

Πρόκειται για το διατηρητέο κτίριο που κατασκευάστηκε το 1939, συνολικής επιφάνειας 1.854 τ.μ. Το ακίνητο έχει ανεγερθεί σε ορθογώνια διάταξη και περιλαμβάνει δύο υπόγεια, ισόγειο και πέντε ορόφους υπέρ του ισογείου. Χαρακτηρίστηκε μνημείο το 2008.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης με επενδυτικό πρόγραμμα από τον μισθωτή ελάχιστου ύψους 1,2 εκατ. ευρώ αφορά την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισής του, με σκοπό τη λειτουργία του ως ξενοδοχείου με προδιαγραφές 4 αστέρων ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα αντίστοιχης κατάταξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κλειστές προσφορές.

Η διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης με επενδυτικό πρόγραμμα θα αρχίσει από την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου από τον e-ΕΦΚΑ στον μισθωτή και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 30 ετών, με δικαίωμα παράτασης κατά δέκα έτη έπειτα από σχετική αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη λήξη της.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι φάκελοι δεσμευτικής προσφοράς θα κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του e-ΕΦΚΑ (επί της οδού Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα, ισόγειο) μέχρι τις 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη, έως 10.00 π.μ.