ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 900 εκατ. από την Alpha

Δρομολογείται έως το τέλος του έτους, σε ενέργεια, τουρισμό και υποδομές

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 900 εκατ. από την Alpha

Η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η ταχεία εξυγίανση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου «Tomorrow» που υλοποιεί η διοίκηση της Alpha Bank, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy και την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ. 

Το βάρος πέφτει στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων και σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου, έως τα τέλη του χρόνου δρομολογείται η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ύψους 900 εκατ. ευρώ με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών. Το α΄ εξάμηνο οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων διατήρησε τη δυναμική του, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση ή 700 εκατ. ευρώ, και ανήλθε σε 24,4 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 400 εκατ. ευρώ και η πιστωτική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω δεδομένου του σημαντικού αριθμού επενδύσεων που έχουν προγραμματισθεί κατά το β΄ εξάμηνο του 2021.

Σε ό,τι αφορά την εξυγίανση του ισολογισμού της, όπως δήλωσε ο CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης, «έχουμε ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά το σχέδιό μας για περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δρομολογώντας πολλαπλές συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ταχύτερα από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, με στόχο τη διαμόρφωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) σε 7% το 2022». Για το 2021 ο δείκτης NPE θα υποχωρήσει στο 13% από 26% που ήταν στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους και αισιοδοξία για την πορεία των κόκκινων δανείων δημιουργεί η εξέλιξη των μορατόριουμ και ο περιορισμός των νέων αθετήσεων στα 400 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής εκτίμησης 800 εκατ. ευρώ.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 900 εκατ. από την Alpha-1

Με βάση τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 2,3 δισ. ευρώ. Το κόστος των νέων συναλλαγών έχει υπολογιστεί στο 1,6 δισ. ευρώ και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης, έχουν απορροφηθεί ήδη τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 700 εκατ. ευρώ με τη μορφή πρόσθετων προβλέψεων θα απορροφηθούν έως τα τέλη του έτους, ανάλογα και με την πορεία αυτών των συναλλαγών. Η επίπτωση στα κεφάλαια από το κόστος αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται στο 1% και η διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι ο στόχος για διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,5% κατ’ ελάχιστο, είναι εφικτός καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Οπως σημείωσε ο επικεφαλής της Alpha Bank, «ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά την υλοποίηση του Project Galaxy και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε 17,4%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώνεται σε 14,8% και μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε με αξιοπιστία την επέκταση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου».

Σημαντική παράμετρο του σχεδίου δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου αποτελούν οι πρωτοβουλίες, πρώτον, γα την επιλογή στρατηγικού επενδυτή με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξίας, μέσω της εισηγμένης θυγατρικής της, Alpha Αστικά Ακίνητα, ώστε να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική στην ελληνική αγορά ακινήτων (“Project Skyline”) και δεύτερον, τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών στην Ελλάδα με τη Νexi (“Project Prometheus”). Και οι δύο συναλλαγές –οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2021– πρόκειται να επιφέρουν αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας, να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των βασικών δραστηριοτήτων του δικτύου της και να συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες.