ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 1.700 οι αιτήσεις για κήρυξη πτώχευσης ευάλωτων νοικοκυριών

Στις 1.700 οι αιτήσεις για κήρυξη πτώχευσης ευάλωτων νοικοκυριών

Την πρόθεσή τους να πτωχεύσουν έχουν κοινοποιήσει 1.700 ευάλωτοι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) προκειμένου να χαρακτηριστούν ευάλωτοι. Μέσω της αίτησης στην πλατφόρμα τα ευάλωτα νοικοκυριά που θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους έχουν την επιλογή να πτωχεύσουν και να αποδεχθούν τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους, πλην της πρώτης κατοικίας, την οποία θα πρέπει ωστόσο να παραδώσουν στον Φορέα Απόκτησης Ακινήτων, όταν αυτός συσταθεί, διατηρώντας το δικαίωμα να μένουν σε αυτή έναντι ενοικίου.

Η πρόθεση πτώχευσης, όταν κάποιος δανειολήπτης που θεωρείται ευάλωτος κάνει αίτηση, δεν προκύπτει από την πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ. Προκύπτει όμως από τον νέο πτωχευτικό νόμο, σε εφαρμογή του οποίου έχει ενεργοποιηθεί και η σχετική πλατφόρμα. Εως ότου συσταθεί ο Φορέας και προκειμένου να αποτραπεί ο πλειστηριασμός αυτών των ακινήτων, οι τράπεζες έχουν προτείνει ένα μεταβατικό καθεστώς για την επιδότηση του ενοικίου κατά το ίδιο μοντέλο. Η σχετική πρόταση αναμένεται να συζητηθεί με τους θεσμούς την προσεχή εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται το προσεχές διάστημα να προκηρύξει τη διαγωνιστική διαδικασία βάσει της οποίας θα κληθούν να συμμετάσχουν στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ιδιώτες, που θα επενδύσουν στην αγορά των ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες. Υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος «ευάλωτος» θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται στον νόμο 4472/2017, δηλαδή αυτά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου είναι τα εξής: 

Εισοδηματικά: Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.