ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ειδοποιητήρια για τις λανθασμένες εισφορές μη μισθωτών

Νέα ειδοποιητήρια για τις λανθασμένες εισφορές μη μισθωτών

Να μην προχωρήσουν στην πληρωμή της πρώτης από τις 6 δόσεις των χρεωστικών ειδοποιητηρίων που έβγαλε η εκκαθάριση στους μη μισθωτούς με παράλληλη απασχόληση εντός του 2020, εφόσον υπάρχουν λάθη, καλεί τους ασφαλισμένους ο ΕΦΚΑ. 

Τα νέα ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν εντός του Οκτωβρίου, καθώς ο φορέας θα διενεργήσει νέα εκκαθάριση, και οι εμπλεκόμενοι θα μπορούν μέχρι τότε να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα. Ηδη, εντοπίστηκαν 5.722 λάθη, με τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους να έχουν ενημερωθεί από τον ΕΦΚΑ με προσωποποιημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική τους καρτέλα.

Τα λάθη στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ για τις εισφορές του 2020, στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων ή αγροτών, με παράλληλη μισθωτή απασχόληση αποκάλυψε η «Κ», επισημαίνοντας ότι περίπου 5.000 με 6.000 ασφαλισμένοι κλήθηκαν στις αρχές Αυγούστου να καταβάλουν, έως το τέλος του μήνα, εισφορές που δεν αναλογούν στα εισοδήματα που είχαν δηλώσει.

Χθες, με ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι η εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε στις αρχές Αυγούστου αφορούσε 265.109 ασφαλισμένους. Για όσους προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο, αναρτήθηκαν τα σχετικά ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.  

Κατά τον δεύτερο έλεγχο της εκκαθάρισης, τονίζει ο φορέας, εντός του Αυγούστου εντοπίστηκαν 5.722 περιπτώσεις εκκαθαρίσεων οι οποίες επανεξετάστηκαν και θα προκύψουν νέα διορθωμένα εκκαθαριστικά. Αφορούν, ως επί το πλείστον, περιπτώσεις ασφαλισμένων όπου δεν είχε υποβληθεί εγκαίρως το σύνολο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από τους εργοδότες τους για το 2020.

Ηδη οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν ενημερωθεί με προσωποποιημένο μήνυμα στην ηλεκτρονική τους καρτέλα που είναι προσβάσιμη μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Εισφορές μη μισθωτών e-ΕΦΚΑ» στην ιστοσελίδα (www.efka.gov.gr), για τη νέα εκκαθάριση. Μάλιστα, οι εν λόγω ασφαλισμένοι καλούνται να μην προχωρήσουν σε πληρωμή έως ότου αναρτηθούν τα νέα επικαιροποιημένα ειδοποιητήρια, πιθανότατα εντός του Οκτωβρίου. Εφόσον βέβαια προκύψουν εκ νέου χρεωστικά υπόλοιπα, αυτά θα καταβληθούν σε 6 ισόποσες δόσεις. Μέχρι την επικαιροποίηση των ειδοποιητηρίων οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα μπορούν να λαμβάνουν κανονικά ασφαλιστική ενημερότητα.

Οσοι έχουν ήδη προχωρήσει σε πληρωμές, αυτές θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα συμψηφιστούν με μελλοντικές εισφορές.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από την ανωτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί κατηγορίες μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον δημόσιο τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί, από τους φορείς Δημοσίου, η υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων έτους 2020. Η διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

• Συμψηφισμός επιδότησης παγίων δαπανών με τρέχουσες εισφορές.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους εργοδότες δικαιούχους της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29 του ν. 4772/2021) ότι πιστώθηκαν στις οικονομικές τους καρτέλες τα δικαιούμενα ποσά, με βάση την ενημέρωση της ΑΑΔΕ. Τα ποσά αυτά θα συμψηφίζονται με υποχρεώσεις των εργοδοτών από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 – Νοεμβρίου 2021.