ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά 235 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών

Ανήλθε στα 20,4 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021

Κατά 235 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών

Kατά 235 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2021, φθάνοντας τα 20,4 δισ. ευρώ έναντι 20,1 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2021. Αυξημένα ήταν επίσης και τα ίδια κεφάλαια του κλάδου που ενισχύθηκαν κατά 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3,7 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη επενδυτική κατηγορία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι οι τοποθετήσεις σε ομόλογα, και ακολουθούν οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και σε καταθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η αύξηση που παρατηρήθηκε το β΄ τρίμηνο του έτους οφείλεται στην άνοδο των τοποθετήσεων σε επενδύσεις –κυρίως εξωτερικού– σε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές, καθώς και στην άνοδο των καταθέσεων, ενώ μείωση παρουσίασε η αξία των τοποθετήσεων σε ομόλογα. Συγκεκριμένα, η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε ομόλογα μειώθηκε στα 12,1 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου έναντι 12,2 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε ρευστοποιήσεις τίτλων του εσωτερικού και οδήγησε στη μείωση του ποσοστού των ομολόγων επί του συνολικού ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο 59,7% από 60,8 το προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 3,7 δισ. ευρώ έναντι 3,5 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 18,2% έναντι 17,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού. Αντίστοιχα, οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 63 εκατ. ευρώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 1,6 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού να είναι αυξημένες κατά 8 εκατ. ευρώ, στα 936 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 55 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 664 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,9% το β΄ τρίμηνο του 2021 έναντι 7,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Μικρή, τέλος, είναι η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές, που αυξήθηκε το β΄ τρίμηνο του έτους σε 726 εκατ. ευρώ έναντι 702 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των μετοχών εσωτερικού.