ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία η ιδιωτικοποίηση της Attica

Ξεκινάει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων εξαγοράς των warrants που εκδόθηκαν υπέρ του Δημοσίου

Στην τελική ευθεία η ιδιωτικοποίηση της Attica

Την αντίστροφη μέτρηση για την ιδιωτικοποίηση της Attica Bank σηματοδοτεί η έναρξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων εξαγοράς των warrants που εκδόθηκαν υπέρ του Δημοσίου στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία. Το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που μετετράπη σε τίτλους ανέρχεται σε 151,8 εκατ. ευρώ (με την έκδοση 992.512.679 δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών) και θα οδηγήσει σε απομείωση της αξίας των υφιστάμενων μετόχων ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ, που ελέγχουν το 46,32% και 32,34% αντίστοιχα και σε αύξηση του ποσοστού που διαθέτει το Δημόσιο στο 69% περίπου. 

Επόμενο βήμα μετά τη μετατροπή των warrants σε μετοχές είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δρομολογεί η τράπεζα σε ύψος από 120 έως 240 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στόχος είναι να ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η γενική συνέλευση των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 15 Σεπτεμβρίου καλείται να εγκρίνει το reverse split των μετοχών και με βάση την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank, η μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της τράπεζας διά συνένωσης (reverse split) θα γίνει σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 60 παλαιές. Ετσι, ο αριθμός των μετοχών θα μειωθεί σε 7.687.567 τεμάχια και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής θα ανέλθει σε 18 ευρώ από 0,30 ευρώ σήμερα. Οι μέτοχοι καλούνται να λάβουν απόφαση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136,8 εκατ. ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, καθώς και να εξουσιοδοτήσουν το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ως προς τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 69% των μετοχών της εταιρείας διαχείρισης Thea Artemis Financial Solutions στην εταιρεία της Ellington Solutions. Από το ποσοστό αυτό, το 49% ήταν ιδιοκτησίας της εταιρείας DDM AG και το 20% ανήκε στην Attica Bank. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, το κέρδος για την Attica Bank εκτιμάται στο 1 εκατ. ευρώ και η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της διοίκησης για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας. Να σημειωθεί ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα 6μήνου του 2021 στο 45,3% και αναμένεται να υποχωρήσει στο 1% μετά την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων (Astir 1,2 και Ωμέγα), που θα ενταχθούν στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». 

Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μια νέα τιτλοποίηση («Ωμέγα»), η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας («Astir 1 και 2»). Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» οι συνολικές τιτλοποιήσεις που θα έχει ολοκληρώσει η τράπεζα ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ.