Διευρύνεται η χρήση του e-παραβόλου σε τρεις υπηρεσίες

Διευρύνεται η χρήση του e-παραβόλου σε τρεις υπηρεσίες

Αφορούν παρακολούθηση κυρώσεων COVID-19, το ΓΕΜΗ και τα εμπορικά σήματα

2' 5" χρόνος ανάγνωσης

Διευρύνονται οι υπηρεσίες του Δημοσίου που αποκτούν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή e-παράβολο. Προκειμένου να διευκολυνθούν περαιτέρω οι συναλλαγές πολιτών και εταιρειών με το Δημόσιο, οι αρμόδιοι φορείς να είναι σε θέση να δεσμεύουν τα παράβολα ή να προχωρούν στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ευρύτερα να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα στο Δημόσιο, πρόσφατη απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη προβλέπει τη διάθεση του e-παραβόλου σε τρεις ακόμη υπηρεσίες. Αυτές ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και αφορούν την παρακολούθηση κυρώσεων COVID-19, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και τα εμπορικά σήματα, όπως και τα ισάριθμα πληροφοριακά συστήματά τους.

Η διάθεση του e-παραβόλου στην πλατφόρμα για τις κυρώσεις που αφορούν τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας επιτρέπει την κεντρική διαχείριση όλων των σχετικών παραβάσεων που βεβαιώνουν η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, οι Περιφέρειες, η Δημοτική Αστυνομία και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτό με δεδομένο και το γεγονός ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού αυστηροποιούνται για ανεμβολίαστους εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Επίσης, η διάθεση του e-παραβόλου στο ΓΕΜΗ υπήρξε απαραίτητη επειδή, μεταξύ άλλων, εισηγμένες, τράπεζες και ασφαλιστικές που ανήκουν στην ειδική υπηρεσία της διεύθυνσης εταιρειών, καταβάλλουν τα σχετικά τέλη τους μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας (e-παράβολο).

Ως προς την αναγκαιότητα της παροχής του e-παραβόλου στο πληροφοριακό σύστημα εμπορικών σημάτων, σχετίζεται με την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατάθεσης σημάτων, μεταβολών επί σημάτων και παράτασης προστασίας σήματος. Για να λάβει κάποιος φορέας του Δημοσίου δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-παραβόλου, απαιτείται να έχει καταθέσει αίτημα στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έγκρισή του επιτρέπει στην υπηρεσία να διεκπεραιώνει τα αιτήματα χορήγησης παραβόλου των ενδιαφερομένων και να πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας, κάνοντας χρήση των λειτουργιών αναζήτησης, προβολής, διαχείρισης και εκτύπωσης των παραβόλων. Η σύνδεση της υπηρεσίας – λήπτη γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του φορέα –εν προκειμένω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή– με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service). Στη συνέχεια το Πληροφοριακό Σύστημα επικοινωνεί με την ηλεκτρονική υπηρεσία του e-παραβόλου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ολοκληρώνεται η αποδοχή – δέσμευση των ηλεκτρονικών παραβόλων. Πρόκειται για αυτοματοποιημένες διαδικασίες που παραμένουν αθέατες στους συναλλασσομένους.

Από την πλευρά τους οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον διαθέτουν ΑΦΜ, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση e-παραβόλου και να προχωρούν στην πληρωμή του, κάνοντας χρήση, πέραν της διαδικτυακής εφαρμογής, των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ΑΤΜ, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών κτλ.). Για να ολοκληρωθούν αυτού του είδους οι συναλλαγές, απαιτείται η καταχώριση του κωδικού τύπου e-παραβόλου, του ΑΦΜ και του προβλεπόμενου – προσυμπληρωμένου ποσού.