ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις αγορές με senior ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ η Eurobank

Στις αγορές με senior ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ η Eurobank

Ανοίγει σήμερα εκτός απροόπτου το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ, που επιχειρεί η Eurobank. 

Η έκδοση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας στο πλαίσιο των στόχων που επιβάλλει ο εποπτικός μηχανισμός SRB (Single Resolution Board) για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια έκδοση που δρομολογεί η Eurobank εντός του 2021, ανοίγοντας τον κύκλο των εκδόσεων που έχει προεξοφληθεί ότι θα προχωρήσουν τόσο η Alpha Bank όσο και η Τράπεζα Πειραιώς κατά το β΄ εξάμηνο του έτους και πιθανότατα εντός του Σεπτεμβρίου.

Είχε προηγηθεί αντίστοιχη έκδοση της Eurobank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο, η τιμολόγηση της οποίας διαμορφώθηκε στο 2,125% από το αρχικό 2,375% μετά και την ισχυρή ζήτηση που είχε συγκεντρώσει η έκδοση. Η συναλλαγή είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017, διευρύνοντας τη διασπορά της επενδυτικής βάσης του ομίλου. 

Ο στόχος που θα πρέπει να καλύψει η τράπεζα έναντι των υποχρεώσεων που έχει επιβάλει ο SRB για την κάλυψη του MREL, διαμορφώνεται στο 17,8% έως και τα τέλη του χρόνου από το σημερινό επίπεδο του 16,6%. Μετά την έκδοση που επιχειρείται σήμερα, η Eurobank αναμένεται να καλύψει τον στόχο, ο οποίος θα πρέπει να σημειωθεί δεν έχει να κάνει με την κεφαλαιακή επάρκεια αλλά το πρόσθετο «μαξιλάρι» ρευστότητας (CBR – Combined Buffer Requirements) που πρέπει να τηρεί η τράπεζα με βάση τους κανόνες της προληπτικής εποπτείας. Με βάση τους στόχους που έχει θέσει ο SRB, η τράπεζα εκτιμάται πως θα πρέπει να φτάσει το 27% έως το 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε εκδόσεις ύψους 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο έως και το τέλος του 2025. Συνολικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν σε εκδόσεις-μαμούθ ύψους έως και 15 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2025. Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες συνολικά, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω Tier II ομολόγων που έχουν ήδη εκδώσει και άρα το επιπλέον «μαξιλάρι» θα καλυφθεί κυρίως με senior ομόλογα. Ο στόχος που θέτει ο SRB και αφορά όλες τις τράπεζες έχει να κάνει με το σταθμισμένο ενεργητικό, δηλαδή τους πιστωτικούς κινδύνους που έχουν αναλάβει μέσω και των νέων χορηγήσεων. Αρα πρόκειται για έναν κινητό στόχο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεγέθυνση του ενεργητικού τους.

Η νέα προσφυγή της Eurobank στις αγορές συμπίπτει με την αναβάθμιση των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της τράπεζας από τη Fitch στο «B-»/«RR4» από «CCC»/«RR6», εξέλιξη που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα ενισχύσει τη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές. Να σημειωθεί ότι η έκδοση του Απριλίου είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές από 17 χώρες και υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 80 διαφορετικούς επενδυτές. 

Το νέο ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών και την έκδοση ως joint lead managers έχουν αναλάβει οι Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και J.P. Morgan. Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από τη S&P και CCC από τη Fitch. Επισημαίνεται ότι η Fitch αναβάθμισε επίσης τους senior preferred τίτλους της Εθνικής Τράπεζας στο «B-»/«RR4» από «CCC»/«RR6» και της Τράπεζας Πειραιώς σε «CCC»/«RR5» από «CCC-»/«RR6».