ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβολή εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων ζητεί το ΟΕΕ

Οικονομικό Επιμελητήριο και λογιστικές ενώσεις θέλουν να είναι προαιρετική η χρήση τους τουλάχιστον για το 2021

Αναβολή εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων ζητεί το ΟΕΕ

Παρά το γεγονός ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (my data), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) και πλήθος λογιστικών ενώσεων ζητούν τουλάχιστον για το 2021 να είναι προαιρετική η χρήση τους. Μάλιστα, το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητεί η πλήρης και υποχρεωτική εφαρμογή να ξεκινήσει το 2023. Ο λόγος είναι οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ οι λογιστές υποστηρίζουν ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης και των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις πρέπει να μετατεθεί ο χρόνος εφαρμογής τους. Προς το παρόν από το οικονομικό επιτελείο και την ΑΑΔΕ δεν υπάρχει σχετική απάντηση στα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί, κάτι που αναμένεται να πράξουν το προσεχές διάστημα. Δηλαδή, είτε να δηλωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος νέας αναβολής, είτε να υιοθετηθούν κάποιες από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ:

– Από 1.10.2021 να διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ.

• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.

– Από 1.11.2021 να διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

– Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως τις 31.03.2022. Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Ωστόσο, οι φορείς έχουν διαφορετική άποψη και ζητούν την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων από το 2023. Συγκεκριμένα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προτείνει:

1. Το έτος 2021 να χαρακτηριστεί ως έτος προαιρετικό για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων.

2. Το έτος 2022 η λειτουργία της εφαρμογής να είναι πιλοτική, δίνοντας ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ψηφιακή διαβίβαση.

3. Την υποχρεωτική εφαρμογή από το έτος 2023, εφόσον γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και είναι σε πλήρη λειτουργία η σχετική πλατφόρμα.

4. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των επιχειρήσεων, η ΑΑΔΕ να προβεί σε περισσότερες δράσεις και ενέργειες για την επαρκή ενημέρωσή τους.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021:

• Να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης.

• Να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.