ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο εύκολα η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σε στέγες σπιτιών

Παράλληλα τριπλασιάζονται τα όρια ισχύος των ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού

Πιο εύκολα η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σε στέγες σπιτιών

Σε ένα ακόμη πιο γενναιόδωρο εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, προχωράει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τριπλασιάζοντας τα όρια ισχύος για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), τόσο στο διασυνδεδεμένο σύστημα όσο και στην Κρήτη. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κώστα Σκρέκα, τα όρια ισχύος αυξάνονται από 1 MW σε 3 MW, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό ένα δομικό εργαλείο μείωσης του κόστους ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών.

Η υπουργική απόφαση αυξάνει και τα αντίστοιχα όρια στο σύστημα της Ρόδου από τα 500 kW σε 1 ΜW για σταθμούς που εγκαθίστανται από ενεργειακές κοινότητες. Επιπλέον, αυξάνονται τα όρια ισχύος από 300 kW στα 500 kW για σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος. 

Προβλέπει επίσης μέτρα για την απλοποίηση της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, για σταθμούς ισχύος έως 10,8 kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5 kW για μονοφασικές παροχές προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του ενδιαφερόμενου και απλή ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή επιταχύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελματικών κτιρίων. Τίθενται σαφείς και αποκλειστικές προθεσμίες στους αυτοπαραγωγούς σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των προσφορών σύνδεσης και των εν δυνάμει έργων τους, αλλά και στον ΔΕΔΔΗΕ ως προς τον χρόνο κατασκευής και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης.

H διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης ορίζεται σε 12 μήνες εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης και σε 24 μήνες εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου ή επέκτασης υποσταθμού υψηλής ή μέσης τάσης. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης, υπό τον όρο να μην εγχέεται ενέργεια στο δίκτυο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου τα τοπικά δίκτυα είναι κορεσμένα και καθίσταται ανέφικτη η εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών ΑΠΕ. Απλοποιείται η διαδικασία σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW, καταργώντας τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης όπως επιτάσσει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Για τη σύνδεση των σταθμών αυτών, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο διαχειριστής με τη σειρά του οφείλει εντός 15 ημερών να απαντήσει σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

Σε περίπτωση αποδοχής, ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση σύνδεσης με αναλυτικές λεπτομέρειες για το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα και τον χρόνο υλοποίησης αυτών και ο ενδιαφερόμενος έχει περιθώριο 60 ημερών να υπογράψει τη σύμβαση και να καταβάλει την απαιτούμενη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους απόρριψης. Για τις περιπτώσεις εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, ενεργειακές κοινότητες, γενικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων και για τοπικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, αίρεται ο περιορισμός του ενός σταθμού παραγωγής ανά αυτοτελές ακίνητο.