ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2020 η εταιρεία ΜΕΓΑ

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 12,5%, στα 228,7 εκατ. ευρώ

Κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2020 η εταιρεία ΜΕΓΑ

Επενδύσεις της τάξεως των 21 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού και των συστημάτων ποιοτικού ελέγχου πραγματοποίησε κατά τη χρήση του 2020 η βιομηχανία παραγωγής προϊόντων προσωπικής υγιεινής ΜΕΓΑ.

Πέρυσι, η εταιρεία αύξησε το προσωπικό της, που ξεπερνάει τα 670 άτομα, κατά 12%, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία ενίσχυσε τον αριθμό των εργαζομένων της κατά 160%. Το 2020, σύμφωνα με την οικονομική έκθεσή της, η ΜΕΓΑ ισχυροποίησε τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της, σε σχέση με το 2019, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών κατά 12,5%, στα 228,7 εκατ. ευρώ. 

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκατ. ευρώ από 15,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 58%, σε 14,6 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει η ΜΕΓΑ, η χρήση του 2020 υπήρξε κερδοφόρα, με την «ευρύτερη πορεία της εταιρείας να είναι ανοδική». Εμφανίζει συσσωρευμένα κέρδη της τάξεως των 41,8 εκατ. ευρώ από 29 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία παρουσιάζει σημαντικά αυξημένες χρηματορροές από λειτουργικές δραστηριότητες, των οποίων το ύψος ανήλθε σε 18,3 εκατ. ευρώ από 3,5 εκατ. ευρώ το 2019. Ωστόσο, καταγράφονται εκροές ύψους 19,4 εκατ. ευρώ από επενδυτικές δραστηριότητες, ενώ οι εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες έχουν περιοριστεί σε 1,4 εκατ. ευρώ από 6,1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της τάξεως των 9,5 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις ύψους 105,3 εκατ. ευρώ (από 95,2 εκατ. ευρώ) και καθαρή θέση 59,4 εκατ. ευρώ. Η ΜΕΓΑ, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Βιτουλαδίτη, δραστηριοποιείται στο εξωτερικό από τη δεκαετία του 1990, έχοντας καταφέρει να δεκαπλασιάσει τις εξαγωγές της την τελευταία δεκαετία, όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση του 2020. 

«Σήμερα, σε μια χώρα όπου εξακολουθεί και εισάγεται, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μεγάλο ποσοστό προϊόντων προσωπικής υγιεινής, η ΜΕΓΑ συνεισφέρει στο να δημιουργήσει ένα αντίβαρο εξαγωγών. Ετσι, η κατηγορία των βρεφικών πανών έχει καταλάβει τη θέση της στα 60 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα κυρίως χάρη στις εξαγωγικές πρωτοβουλίες της ΜΕΓΑ, με τα ελληνικά «Babylino Sensitive» να βρίσκονται πλέον στα ράφια καταστημάτων σε πολλές χώρες του εξωτερικού», αναφέρεται.

Από το 1981

Η ελληνική βιομηχανία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1981 ως µια µικρή µονάδα παραγωγής ωτοκαθαριστών (tipers). Μεγεθύνθηκε τα χρόνια που ακολούθησαν με την έναρξη παραγωγής των πρώτων μωρομάντιλων babycare, υγρών μαντιλιών, υδρόφιλου βαμβακιού. Ετη-σταθμοί υπήρξαν το 1996 και το 2004, οπότε λανσαρίστηκε η Everyday και τα προϊόντα ακράτειας Sani.