ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλειδί» ο τουρισμός για ρυθμό ανάπτυξης στο 6% φέτος

«Κλειδί» ο τουρισμός για ρυθμό ανάπτυξης στο 6% φέτος

Προοπτική διαμόρφωσης του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 6% φέτος βλέπει η Alpha Bank, υπό την προϋπόθεση ότι θα επεκταθεί η τουριστική περίοδος τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και θα διευρυνθεί η εμβολιαστική κάλυψη, ανακόπτοντας την πορεία της πανδημίας.

Αναλύοντας στο εβδομαδιαίο δελτίο της τα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, η διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της τράπεζας (επικεφαλής Π. Καπόπουλος) υποστηρίζει ότι «αφενός, επιβεβαιώνει την ταχύτερη του αναμενομένου αποκατάσταση των απωλειών στην οικονομική δραστηριότητα λόγω της πανδημίας και, αφετέρου, ενισχύει τα αναπτυξιακά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς δημιουργείται σημαντικός δημοσιονομικός χώρος για τον εξορθολογισμό της φορολογικής πολιτικής».

«Η εντυπωσιακή ετήσια αύξηση, το δεύτερο τρίμηνο, η οποία στηρίχτηκε κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και η οποία “χρηματοδοτήθηκε” από τη συσσώρευση αποταμιεύσεων πέρυσι, πρωτίστως λόγω της υποχρεωτικής αποχής από την κατανάλωση υπηρεσιών, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αντίστοιχη υψηλή επίδοση του εξαμήνου κατά 6,3%. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο σε τούτο διαδραμάτισε και η πολύ μικρότερη του αναμενομένου ύφεση του πρώτου τριμήνου –μόλις-2,3% σε ετήσια βάση– η οποία εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι το φετινό lockdown είχε μικρότερη επίπτωση στην κινητικότητα της κοινότητας, βάσει των δεικτών της Google, σε σχέση με τα δύο περυσινά τρίμηνα (δηλαδή το δεύτερο και το τέταρτο, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν επίσης επιβληθεί μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας)».

Αναλύοντας τις συνιστώσες του ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι από τις 16,2 μονάδες ανόδου του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι 9 προήλθαν από την ιδιωτική κατανάλωση. Η τελευταία οφείλεται αφενός σε αποτελέσματα βάσης (λόγω της μεγάλης πτώσης του δεύτερου τριμήνου του 2020) και αφετέρου από τη συσσώρευση καταθέσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 28 δισ. στη διάρκεια της πανδημίας, από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021. Η δημόσια κατανάλωση συνέβαλε κατά 1,4 ποσοστιαία μονάδα.

Οι επενδύσεις συνέβαλαν κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα, ενώ η θετική συνεισφορά των αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 5,5 εκατοστιαίες μονάδες.
Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν αρνητικά κατά 1,2 ποσοστιαία μονάδα, καθώς η ετήσια άνοδος εξαγωγών και εισαγωγών ήταν σχεδόν ισόποση, αλλά οι συνολικές εξαγωγές υπερβαίνουν σε απόλυτο μέγεθος τις εισαγωγές.

Από πλευράς παραγωγής, όλοι οι τομείς της οικονομίας συνέβαλαν στην άνοδο, με τον τομέα των υπηρεσιών να έχει τη μεγαλύτερη θετική επίδραση.