ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάσα 2,1 δισ. ευρώ στη ΔΕΗ από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ

Πλειοδότης για το 49% της εταιρείας η Spear WTE Investments Sarl

Ανάσα 2,1 δισ. ευρώ στη ΔΕΗ  από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ

Οι προσδοκίες για υψηλό τίμημα από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ επιβεβαιώθηκαν χθες με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των τεσσάρων επενδυτών που συμμετείχαν στην τελική κούρσα. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι αναδείχΘηκε πλειοδότης «η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε 2.116 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους 804 εκατ. ευρώ». 

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, «η προσφορά παραπέμπει σε αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε.». Κύκλοι της ΔΕΗ διευκρίνιζαν χθες ότι το καθαρό τίμημα που θα βάλει η εταιρεία στα ταμεία της ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο 49% των συνολικών δανείων του ΔΕΔΔΗΕ, που ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ, με το ποσό αυτό η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού θα μειώσει σημαντικά τον δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του 3Χ, ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας.

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου –και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ– θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Η προσφορά διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τα αποδεκτά του 1,5 δισ. ευρώ που είχε θέσει ανεπισήμως ως κατώφλι η διοίκηση της ΔΕΗ, γεγονός που προεξοφλεί και τη θετική εισήγηση προς το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το οποίο έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 16 του μηνός. Με βάση το προσφερθέν τίμημα η συνολική αποτίμηση της αξίας των παγίων δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ. Η Grand Thornton είχε παραδώσει στη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της απόσχισης του 49% του κλάδου για την πώλησή του, αποτίμηση στα  4,863 δισ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόσχιση του κλάδου διανομής θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αμέσως μετά την έγκριση του πλειοδότη από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ θα οριστεί και έκτακτη γενική συνέλευση για να εγκρίνει, εκτός από τον προτιμητέο επενδυτή, την απόφαση απόσχισης κλάδου, τη συμφωνία αγοραπωλησίας (SHA) και τη συμφωνία μετόχων (SPA). Η έκτακτη γενική συνέλευση θα πρέπει να έχει αυξημένη απαρτία και οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν με πλειοψηφία δύο τρίτων. Με βάση τον προγραμματισμό της ΔΕΗ, στις 15 Οκτωβρίου προβλέπεται η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης για τη μεταβίβαση του 49% στον προτιμητέο επενδυτή και στις 10 Νοεμβρίου η έγκριση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία θα ολοκληρωθεί και η όλη διαδικασία.

«Για το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας» έκανε λόγο με δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, σημειώνοντας ότι «καταδεικνύει δίχως αμφιβολία τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στους χειρισμούς της κυβέρνησης». Με τα κεφάλαια που θα εξασφαλίσει η ΔΕΗ, τόνισε ο υπουργός, θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρισμού.