ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα ενίσχυσης των ΜμΕ από την EBRD

Προγράμματα ενίσχυσης των ΜμΕ από την EBRD

Οικονομική στήριξη για την επιστράτευση συμβούλων με σκοπό την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Οι προτεραιότητες της EBRD στην Ελλάδα βασίζονται στην ενίσχυση των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και στην εξωστρέφεια. Οι επιχειρήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα και τις ανάγκες τους, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα  λαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε από τοπικούς συμβούλους είτε από διεθνείς εμπειρογνώμονες του δικτύου της EBRD.

Το πρόγραμμα «Advice for Small Businesses», μέσω του οποίου υποστηρίζει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε να αναπτυχθούν, ξεκίνησε το 2018 και συνεχίζεται σήμερα μετρώντας πλέον αρκετές επιτυχίες. Πάνω από 100 ελληνικές ΜμΕ έχουν επιδοτηθεί και λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ πάνω από 400 επιχειρήσεις συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε άλλες επιχειρηματικές ενέργειες. 

Η EBRD στηρίζει τη διά βίου εκπαίδευση των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώνοντας θεματικές ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια σε καίριους τομείς, όπως οι εξαγωγές, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η βιώσιμη ανάπτυξη κ.λπ. και παρέχοντας δωρεάν τη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης «EBRD Know How Academy» με έμφαση σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων.

Μέσω των εγκεκριμένων από την EBRD τοπικών συμβούλων, οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τομείς όπως η στρατηγική, το μάρκετινγκ, η οργάνωση, η τεχνολογία, οι μηχανολογικές λύσεις, η διαχείριση ποιότητας, η χρηματοοικονομική διαχείριση κ.α. Τα έργα είναι μελετητικού χαρακτήρα και λαμβάνουν επιδότηση ύψους 70% επί της καθαρής αξίας του συμβουλευτικού έργου.

Επίσης, μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από διεθνείς κλαδικούς εμπειρογνώμονες με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις. Οι εμπειρογνώμονες αναλαμβάνουν τη στρατηγική ανασκόπηση όλων των πτυχών της επιχείρησης και στη συνέχεια επικεντρώνονται στις προτεραιότητές της, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη των εξαγωγών ή η βελτίωση των λειτουργιών της. Η επιδότηση των έργων αυτών φτάνει έως και 88%.

Οι επιχειρήσεις που έλαβαν συμμετοχή στο πρόγραμμα αναφέρουν χαρακτηριστικά πως είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την αγορά των συμβούλων και να εκτιμήσουν την πολύτιμη συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Είναι ενδεικτικό πως στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις μέσα σε έναν χρόνο από την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάφεραν να αναπτυχθούν και να διακριθούν τουλάχιστον σε έναν τομέα της δραστηριότητάς τους.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Mantis informatics S.A., προμηθευτής λογισμικού και logistics με έδρα την Ελλάδα και παρουσία σε 9 ακόμη χώρες, όπου αναζητούσε ένα καινοτόμο προϊόν για τους πελάτες της, ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της. Μέσω του προγράμματος «Advice for Small Businesses», η Mantis έλαβε την κατάλληλη υποστήριξη ώστε να δημιουργήσει και να εφαρμόσει μια λύση «vision picking», ενώ λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου κέρδισε το χρυσό βραβείο «Supply Chain Award for innovation in storage with vision picking». H EBRD, επίσης, μέσω του προγράμματος υποστήριξε την Pelopac ABEE, μια εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία παράγει και συσκευάζει τρόφιμα υψηλών προδιαγραφών βασισμένα στις παραδόσεις της Μεσογείου, στη χαρτογράφηση πιθανών αγορών για εξαγωγές. Το έργο βοήθησε την επιχείρηση να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει ευκαιρίες και κατ’ επέκταση να ενισχύσει τις εξαγωγές της. Πολλές ακόμη εταιρείες ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος σε διάφορους τομείς της δραστηριότητάς τους, όπως η Παπουτσάνης, PeopleCert, η Αρκάδι, η Pelopac, η Mediterra κ.ά.

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ελληνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα από σχεδόν όλους τους κλάδους, με ετήσιο τζίρο έως  50 εκατ. ευρώ οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους. Η λειτουργία κάθε επιχείρησης θα πρέπει να ξεπερνάει τα δύο χρόνια και να διέπεται από υψηλά στάνταρ αξιοπιστίας και ακεραιότητας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα παίγνια, τον καπνό, το βαρύ αλκοόλ, με στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: [email protected]  και στα  τηλέφωνα Αθήνα: 211 1064330-1, Θεσσαλονίκη: 2314438541-2.