ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

5ο Διεθνές Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού

«With Challenge comes Change».

5ο Διεθνές Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και ο όμιλος ECONOMIΑ διοργανώνουν το 5ο Διεθνές Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού, την ετήσια συνάντηση των ειδημόνων – ακαδημαϊκών και Practitioners – σε θέματα του Δικαίου του Ανταγωνισμού, με τίτλο «With Challenge comes Change». Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΒ και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2021, μέσω της συνεδριακής πλατφόρμας της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Την έναρξη του Συνεδρίου θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Ιωάννης Λιανός, καθώς επίσης και εκπρόσωπος του ΣΕΒ για «Θέματα Ανταγωνισμού και Αγοράς». Aκαδημαϊκοί, εξειδικευμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι σχετικών Φορέων, από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, συναντώνται και συζητούν για τις κρίσιμες εξελίξεις σε επίπεδο δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού, αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τον έλεγχο των συμπράξεων και των συγχωνεύσεων και τις αντιμονοπωλιακές πρακτικές.

Keynotespeakers του Συνεδρίου θα είναι οι:

  • Olivier Guersent, Director – General of the Directorate General for Competition, European Commission
  • Cani Fernandez Vicien, Chairman of the Spanish Competition Authority
  • Juliane Kokott, European Court of Justice (Luxembourg) – Advocate General
  • Ioannis Gravaris, Vice President of the Hellenic Council of State

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα είναι:

EU & Greek Antitrust developments / Special competition law topics – policy tools and interplay with other fields of law / State aid / EU & Greek Merger Control Developments.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν και δύο παράλληλα Break out sessions με θέμα: Competition & Energy και Brexit & Competition.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ |Τ 210 3678920 | Ε [email protected]