ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% για την Profile το πρώτο εξάμηνο

Τα κέρδη μετά φόρων διπλασιάστηκαν σε 751.000 ευρώ από 383.000 ευρώ

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% για την Profile το πρώτο εξάμηνο

Σημαντική βελτίωση μεγεθών παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Profile Software. Ειδικότερα, λόγω της ανάληψης νέων έργων, της διατήρησης της υφιστάμενης πελατειακής βάσης και της επιτυχημένης εξαγοράς της εταιρείας Centevo, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Profile ενισχύθηκε κατά 17%, σε 8,04 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Η εταιρεία ενίσχυσε τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (Ebitda) κατά 28%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,87 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται σε περίπου 30%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 173% σε 1,17 εκατ. ευρώ από 428.000 ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διπλασιάστηκαν σε 751.000 ευρώ από 383.000 ευρώ.

Τα αναμορφωμένα Ebitda του ομίλου, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε 2,51 εκατ. ευρώ από 1,87 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

H Profile διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 14,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά διαθέσιμα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται σε 8,57 εκατ. ευρώ, εάν συνυπολογιστεί η αξία των ιδίων μετοχών που διέθετε η εισηγμένη στα τέλη του πρώτου εξαμήνου. Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 21,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Profile διαθέτει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμες οφειλές ύψους 14,4 εκατ. ευρώ από τα οποία 3,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, η Profile επιδιώκει τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς της στις αγορές της Αγγλίας, Γαλλίας, Κύπρου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σκανδιναβίας, όπως και την είσοδό της σε νέες αγορές. Προς την κατεύθυνση αυτή, στην περιοχή της Ασίας και των όμορων περιοχών, η Profile ενισχύει το εξειδικευμένο προσωπικό της στο Ντουμπάι με στόχο τη μεγαλύτερη διείσδυση στην ευρύτερη περιοχή με τοπική εξυπηρέτηση και συνεργασίες. Στην Ελλάδα τα έργα που ολοκλήρωσε η εισηγμένη περιλαμβάνουν τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του συστήματος ψηφιοποίησης των πρακτικών, στις ποινικές δίκες της χώρας, για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, ενώ σύντομα το σύστημα θα επεκταθεί στο σύνολο των ποινικών δικαστηρίων της χώρας. Η Profile επιδιώκει να συμμετάσχει σε νέα έργα ψηφιοποίησης του Δημοσίου, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους κλάδους της Πληροφορικής και του λογισμικού.