ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε έκδοση ομολόγου για άντληση 500 εκατ. προχωράει η Alpha Bank

Για ενίσχυση κεφαλαιακής θέσης. Αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Σε έκδοση ομολόγου για άντληση 500 εκατ. προχωράει η Alpha Bank

Αύριο Πέμπτη ανοίγει εκτός απροόπτου το βιβλίο προσφορών από την Alpha Bank για την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση senior preferred τίτλου που επιχειρεί η τράπεζα από το 2014 μέσω της οποίας αποσκοπεί στην κάλυψη του στόχου για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) που έχει θέσει το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB).

Ο στόχος αυτός δεν αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας και υπερβαίνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλει ο SSM, αλλά και την κεφαλαιακή της θέση. Με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά την υλοποίηση του Project Galaxy και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται στο 17,4%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώνεται σε 14,8%. Ο στόχος MREL αφορά το πρόσθετο απόθεμα που θα πρέπει να διαθέτει κάθε τράπεζα, προκειμένου να αντιμετωπίσει δυσμενείς εξελίξεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μια τράπεζα στο ακραίο σενάριο της αναδιάρθρωσης. Πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε όλες τις τράπεζες και υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό ήταν και το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank με επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 2,375%, ενώ ανάλογη έκδοση –πιθανότατα εντός του Σεπτεμβρίου– προγραμματίζει και η Τράπεζα Πειραιώς. 

Με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Alpha Bank, ο στόχος για τις υποχρεώσεις MREL για το 2021 έχει τεθεί στο 17,28%. Με την προγραμματισμένη έκδοση η τράπεζα θα καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από το απαιτούμενο όριο. Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είναι τύπου 6,5ΝC5,5, δηλαδή θα έχει διάρκεια 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών και την έκδοση ανέλαβαν να «τρέξουν» οι Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank. Η συναλλαγή εκτός από την επίτευξη των στόχων MREL, θα συμβάλει στη διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης, στην ενίσχυση του προφίλ της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση της θέσης ρευστότητας της τράπεζας.

Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε επίσης τον Μάρτιο την έκδοση ομολόγου Tier II αντλώντας 500 εκατ. ευρώ (το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% έναντι 4,25% που ήταν το κουπόνι της έκδοσης του Φεβρουαρίου 2020), έκδοση που αποσκοπούσε στην κεφαλαιακή διεύρυνση της τράπεζας για να προχωρήσει στις κινήσεις εξυγίανσης και δεν αφορούσε τις απαιτήσεις του SRB. 

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού της η τράπεζα δρομολογεί κατά τους προσεχείς μήνες πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων άνω των 8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με στόχο τη διαμόρφωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) σε 7% το 2022, ενώ για το 2021 ο δείκτης NPE θα υποχωρήσει στο 13% από 26% που ήταν στο τέλος του α΄ εξαμήνου. 

Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται επίσης η ανακοίνωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, που θα αφορά τη στοχευμένη μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού της Alpha Bank. Το κόστος του προγράμματος έχει υπολογιστεί στα 97 εκατ. ευρώ και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2021. Το σύνολο του προσωπικού στην Ελλάδα ανήλθε στα τέλη Ιουνίου σε 6.622 άτομα από 7.321 ένα χρόνο πριν, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων της περιορίστηκε στα 318 καταστήματα από 361 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Εχει προηγηθεί η μεταφορά 800 υπαλλήλων στην εταιρεία διαχείρισης Cepal στο πλαίσιο της συμφωνίας με την DK για την τιτλοποίηση Galaxy.