ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Αντίστροφη μέτρηση για προσωρινή κρατικοποίηση της

Το επόμενο 15νθήμερο θα κριθεί εάν το Δημόσιο θα καταστεί βασικός μέτοχος

Attica Bank: Αντίστροφη μέτρηση για προσωρινή κρατικοποίηση της

Εληξε χθες η προθεσμία για την άσκηση από τους υφιστάμενους μετόχους της Attica Bank των δικαιωμάτων κτήσης των warrants που εκδόθηκαν από την τράπεζα υπέρ του ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου (DTC). Οπως αναμενόταν, οι υφιστάμενοι μέτοχοι ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ, με ποσοστά 46,32% και 32,34% αντίστοιχα, δεν άσκησαν τα δικαιώματά τους, με συνέπεια να ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας σε ποσοστό που υπολογίζεται ότι θα φτάσει στο 68%. Η τιμή εξαγοράς των warrants έχει οριστεί στα 0,1530 ευρώ ανά τίτλο και με δεδομένο ότι η τιμή της μετοχής στο ταμπλό βρίσκεται στο 0,0956 ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 8,43% στη χθεσινή συνεδρίαση, η μη άσκηση των δικαιωμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους είχε προεξοφληθεί.

Το κατά πόσον το Δημόσιο θα καταστεί ο βασικός μέτοχος της τράπεζας θα «κλειδώσει» το προσεχές 15νθήμερο, κατά το οποίο θα ακολουθήσει η περίοδος διαπραγμάτευσης των warrants στο Χ.Α. Το διάστημα αυτό έχει οριστεί για την εγγραφή ιδιωτών που θα μπορούν να αποκτήσουν τα warrants, τα οποία στη συνέχεια θα μετατραπούν σε μετοχές. Εφόσον κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι τίτλοι θα μετατραπούν αυτόματα σε μετοχές, με αναλογία ενός τίτλου για μία μετοχή, σηματοδοτώντας και τυπικά την είσοδο του Δημοσίου, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank.

Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το πλάνο που έχει εκπονήσει η διοίκηση της Attica Bank, θα αποτελέσει προσωρινή λύση ενόψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους από 120 έως και 240 εκατ. ευρώ, η οποία τοποθετείται επίσης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια παράλληλη διαδικασία που στόχο έχει την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και τη μείωση της συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ και του ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank και να υποστηριχθεί στο αναπτυξιακό πλάνο που έχει ανακοινώσει η διοίκηση για την προσεχή τριετία με διπλασιασμό των πιστώσεων. Να σημειωθεί ότι την περασμένη Δευτέρα άνοιξαν προς τους υποψήφιους επενδυτές τα VDR (virtual data rooms) και από την ανάλυση των στοιχείων αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών –στους οποίους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περιλαμβάνονται δύο ισχυρά διεθνή ονόματα– και φυσικά η τιμή βάσει της οποίας θα γίνει η ΑΜΚ.

Για τη διευκόλυνση της ΑΜΚ η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας που συνεδρίασε χθες εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Attica Bank να έχει τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Παράλληλα ενέκρινε το reverse split των μετοχών, με την αντικατάσταση 60 παλαιών μετοχών με μία νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0, 30 ευρώ σε 18 ευρώ και εν συνεχεία τη μείωσή της σε 0,20 ευρώ, προκειμένου να σχηματίσει ειδικό αποθεματικό 136,8 εκατ. ευρώ. Σε συνέχεια αυτής της απόφασης ο αριθμός των τίτλων που θα παραμείνει στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου ή θα αποκτηθεί από μετόχους ή από τρίτους επενδυτές, με βάση την παραπάνω διαδικασία της διαπραγμάτευσης, θα αντιστοιχεί στον νέο απομειωμένο αριθμό τίτλων. Ειδικότερα, μετά την απομείωση αυτή, οι 992.512.679 τίτλοι που εκδόθηκαν στο πλαίσιο μετατροπής του DTC, με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η τιμή εξαγοράς αναπροσαρμόζεται λόγω της συνενώσεως σε 9,18 ευρώ ανά τίτλο. Ετσι η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων θα πραγματοποιηθεί στην προσαρμοσμένη τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, δηλαδή στα 9,18 ευρώ ανά τίτλο, και ο νέος απομειωμένος αριθμός τίτλων θα μετατραπεί μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσής τους σε ισάριθμο, δηλαδή απομειωμένο αριθμό μετοχών.