ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρση περιορισμών στο ύψος του χρέους που διατηρούν οι δήμοι

Αίρεται το «φρένο» του χρέους των δήμων προκειμένου να μπορούν να συνάψουν δάνειο για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Άρση περιορισμών στο ύψος του χρέους που διατηρούν οι δήμοι

Αίρεται το «φρένο» του χρέους των δήμων προκειμένου να μπορούν να συνάψουν δάνειο για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η απελευθέρωση του ύψους δανεισμού των δήμων υπό όρους προβλέπεται στο άρθρο 49 του νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συζητήθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής και ψηφίστηκε αργά το βράδυ. 

Οπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, για τη συνομολόγηση δανείων μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, μπορούν να μην εφαρμόζονται οι περιορισμοί που είχαν τεθεί στη χρηματοδότηση των δήμων (αρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, Α΄ 87) και στο Π.Δ. 169/2013, Α΄ 272). Σύμφωνα με αυτούς, ένας δήμος δεν μπορεί να δανειστεί ποσό μεγαλύτερο του 20% του ετήσιου προϋπολογισμού του και προκειμένου να συνάψει νέο δάνειο θα πρέπει να έχει αποπληρώσει το 60% του χρέους του. 

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, δεν πρόκειται για πλήρη άρση των περιορισμών που αφορούν τον δανεισμό των δήμων, αλλά για αναγκαία ρύθμιση προκειμένου οι δήμοι που είναι υπερχρεωμένοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τους πόρους αναπτυξιακών προγραμμάτων για την αναβάθμισή τους, όπως π.χ. προγράμματα ενεργειακής απόδοσης που φέρνουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η δυνατότητα σύναψης του δανείου αποκλειστικά με το Ταμείο Παρακαταθηκών, σύμφωνα πάντα με το οικονομικό επιτελείο, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου τόσο του ύψους του δανεισμού όσο και της αξιοποίησης των πόρων. 

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης ότι «η απόφαση της οικονομικής επιτροπής που ακολουθεί για τη σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο». Πρόκειται για ικανοποίηση αιτήματος της ΚΕΔΕ, καθώς πολλές προτάσεις των δημάρχων για συγκεκριμένα έργα καταψηφίζονταν από την αντιπολίτευση και έτσι δεν μπορούσαν να εγκριθούν από το δημοτικό συμβούλιο όταν ο δήμαρχος δεν είχε την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, λόγω της εφαρμογής της απλής αναλογικής στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.