ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότεροι από τέσσερις μνηστήρες διεκδικούν τον λιμένα Ηρακλείου

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού θεωρείται δεδομένη η παρουσία τεσσάρων σχημάτων και μένει να φανεί κατά πόσο θα αυξηθεί ο αριθμός

Περισσότεροι από τέσσερις μνηστήρες διεκδικούν τον λιμένα Ηρακλείου

Η Attica Group σε κοινοπραξία με την Ακτωρ, ο όμιλος Γκριμάλντι (Μινωικές), κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΒΙΑΡΕΠΣ και σχήμα με τη συμμετοχή της ΑΝΕΚ θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου αύριο Παρασκευή, οπότε εκπνέει η σχετική προθεσμία του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ.

Αυτό αναφέρουν άριστα πληροφορημένες πηγές, που έχουν διασταυρωθεί, ενώ παραμένει ακόμα αβέβαιο αν θα εκδηλώσει επίσης ενδιαφέρον ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως και το ποιες θα είναι τελικά οι αποφάσεις των ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων κρουαζιέρας. Αν δηλαδή θα κατέβουν κατά μόνας ή θα ενταχθούν σε άλλα σχήματα ή αν θα απέχουν εντελώς. Ο ένας από τους ισραηλινούς ομίλους που έχουν αξιολογήσει τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για ελληνικά λιμάνια δεν πρόκειται να εμφανιστεί εξαιτίας έλλειψης χρόνου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη του.

Η σημασία ελέγχου του εν λόγω λιμένα είναι κυρίως στρατηγική, καθώς τα οικονομικά του μεγέθη είναι πολύ συγκεκριμένα, αν και υπάρχουν προοπτικές βελτίωσής τους, σημειώνουν κύκλοι της λιμενικής βιομηχανίας.

Η εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ Α.Ε.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου μέχρι τον Ιανουάριο του 2063. Εχει επίσης διαχειριστικές αρμοδιότητες του παλαιού Ενετικού λιμένα, ο οποίος ωστόσο έχει εξαιρεθεί από την παραχώρηση.

Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης πριν από την πανδημία, δηλαδή αυτής του 2019, ανήλθε σε 6.571.242 ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 1.473.781 ευρώ (έναντι 2.609.219 ευρώ το 2018). Το καθαρό αποτέλεσμα, δηλαδή μετά από φόρους, ήταν κέρδη 1.657.635 ευρώ (έναντι 2.590.417 το 2018) και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 14,07 εκατ. Μέρος αυτών, ωστόσο, εκτιμάται πως έχει αναλωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας, που περιόρισε σημαντικά τα έσοδα από κρουαζιέρα και επιβατική κίνηση. Επιπλέον, το 2019 το σύνολο των υποχρεώσεων της ΟΛΗ Α.Ε. ήταν της τάξης των 15 εκατ.

Η ΟΛΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των λιμενικών δραστηριοτήτων, προσφέροντας υπηρεσίες σε πλοία, τα φορτία τους (ξηρό χύδην φορτίο και γενικό συμβατικό φορτίο) και τους επιβάτες, με κυριότερες δραστηριότητες αυτές της παροχής υπηρεσιών ελλιμενισμού, τον χειρισμό των φορτίων τους, τις υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης αγαθών, της εξυπηρέτησης επιβατικής κίνησης, την παροχή λιμενικών εξυπηρετήσεων και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Επίσης, στον προβλήτα VI του λιμανιού λειτουργεί μικρής κλίμακας ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (καρνάγιο) όπου δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την κατασκευή, τη συντήρηση και την επισκευή σκαφών και κινητήρων.

Το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, έχει ως συμβούλους την Deloitte Business Solutions Α.Ε. και την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τις εταιρείες Your Legal Partners, Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία και Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ως από κοινού νομικούς συμβούλους, την εταιρεία Doxiadis Associates ως τεχνικό σύμβουλο και την εταιρεία Port Consultants Rotterdam BV ως εμπορικό σύμβουλο.